Post news RSS Modell

Nah kész lett az első fáklyamodell,de egyenlőre csak alpha státuszba van mivel elég ronda lett....:S

Posted by on

A modellekhez saját textúrát szeretnék,hát ez most kivétel lett és a CSS-ben megtalálható textúrákat alkalmaztam, természetesen nem csak ez az egy fáklyamodell lesz, szeretnék modernebbet is gázlámpást stb.

Convertálni ezt se tudom sajnos, amint leconvertálja mdl. fájlba és megpróbálom modellviewerrel megnézni vagy esetleg Hammerba berakni kifagy,

English version coming soon...

Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.