Post news RSS Mod Continues

Mod continues.In my mind;bugless,lagless,realistic,medieval and basic mod. And please wait,it may take a long time because I work alone. Thanks for following Goodbye!

Posted by on

Mod continues.In my mind;bugless,lagless,realistic,medieval and basic mod.
And please wait,it may take a long time because I work alone.
Thanks for following Goodbye!

Evet arkadaşlar ben tek başıma bu mod üstüne uğraşıyorum ve bildiğiniz gibi uzun sürüyor.Arada işlerden dolayı kesintiye uğruyorum.Eklediğim güzel şeyler oluyor fakat kasma yaratan şeyleri daha sonradan kaldırıyorum fazla abur cubur etmeden lag yapmadan kastırmadan en çok şeyi bugsuz bir şekilde ekleme derdindeyim orta çağda geçiyor Haçlılar,Türkler,Araplar,Ruslar üstünde baya ilerleme kaydettim diğer ülkeler üstünde de uğraşmaya devam ediyorum.Takipte kalın-Alperen Sağ Şentürk

Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.