Post news RSS Końcowe betatesty

Prace nad samym spolszczeniem powoli dobiegają końca. Jesteśmy w trakcie ostatnich testów. Premiera modyfikacji w wersji polskiej najprawdopodobniej odbędzie się na przełomie lipca/sierpnia.

Posted by on

OSTATNIE TESTY

Przez ostatnie miesiące nasze prace generalnie obracały się wokół tworzenia 187 stronicowego poradnika do modyfikacji. Został on ukończony dopiero stosunkowo niedawno. Stworzenie go kosztowało nas naprawdę wiele wysiłku i czasu. Są w nim liczne wizualizacje m.in. screeny z questów, mapy z rozmieszczeniem różnych przedmiotów, zdjęcia NPC, lokacji itd. Każde z ok. 50 zadań jest rzetelnie opisane, każdy z ok. 100 NPC ma swój opis. Opisane jest w nim dosłownie wszystko.

Prace nad samym spolszczeniem powoli dobiegają końca. Jesteśmy w trakcie ostatnich beta testów. (testują eto i nouwak).

Premiera modyfikacji w wersji polskiej najprawdopodobniej odbędzie się na przełomie lipca/sierpnia.
Tutaj przykładowy opis zadania z poradnika;

Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.