Post news RSS Endless War After 2 hours Download Link ! !

Oyunumuzu test ettik ve size son bir derlemeden sonra yaklaşık 2 saat sonra sizlere download linkini sunacağız.

Posted by on

Indie od the year 2010 etkinliğine biz katılamadık ama bir dahaki etkinliklere garanti katılmaya çalışacağız normalde biz TOP 100 deyiz ama 30 kasımda biz olmadığımızdan yer alamadık,ama katılanlara başarılar diliyoruz.

Biracık oyunumuzun iç yapısında bahsedelim oyunumuz Deatmach/Team Deatmatch modlarıya karşınız da olacaktır.Capture the Flag and Vehicle game modları geliştirilmekte ve sonraki harıtalar bu modlar ile tasarlanacaktır.

Oyunu yaparken kullandığımız malzeme ve kaynaklar çok azdır bu yüzdende sıkıntı çekmekteyiz ama birazcık kafa yorarak bu malzemelerden değişik malzemeler elde etmeyi öğrenmeye çalışıyoruz.

2 saat sonra size vereceğimiz bu oyunumuzda lütfen oyunu güzel bir şekilde oynayıp ne tür hatalarımızın olduğunu fotograf veya videolarla belirtiniz bu bizim için önemlidir çünkü sonradan yapacağımız haritalarda bizim için etkili bir deyim olacaktır.

Ayrıca bu tür hataları sizlere patch vererek sadece bir hatayı değil bir çok hatayı tek bir paket altında yok edeceğiz ve sizlere güzel oyunlar sunacağız.

Oyunumuza daha çok eğlence katabilmek için extra özellikler katacağız. Call of Duty de olduğu gibi KillStreak lar ve havadan bomba göderme gibi etkinliklerde çalımalarımızdadır.Bu özelliklerle oyun oynarken ölmemeye çalışıp KillStreak yapmaya çalışacaksınız.Bu özellik çok zor ama önemli bir özelliktir bu özelliği Demo V3 yada V4 de verebiliriz.

Indie od the year 2010 etkinliğine biz katılamadık ama bir dahaki etkinliklere garanti katılmaya çalışacağız normalde biz TOP 100 deyiz ama 30 kasımda biz olmadığımızdan yer alamadık,ama katılanlara başarılar diliyoruz.

Biracık oyunumuzun iç yapısında bahsedelim oyunumuz Deatmach/Team Deatmatch modlarıya karşınız da olacaktır.Capture the Flag and Vehicle game modları geliştirilmekte ve sonraki harıtalar bu modlar ile tasarlanacaktır.

Oyunu yaparken kullandığımız malzeme ve kaynaklar çok azdır bu yüzdende sıkıntı çekmekteyiz ama birazcık kafa yorarak bu malzemelerden değişik malzemeler elde etmeyi öğrenmeye çalışıyoruz.

2 saat sonra size vereceğimiz bu oyunumuzda lütfen oyunu güzel bir şekilde oynayıp ne tür hatalarımızın olduğunu fotograf veya videolarla belirtiniz bu bizim için önemlidir çünkü sonradan yapacağımız haritalarda bizim için etkili bir deyim olacaktır.

Ayrıca bu tür hataları sizlere patch vererek sadece bir hatayı değil bir çok hatayı tek bir paket altında yok edeceğiz ve sizlere güzel oyunlar sunacağız.

Oyunumuza daha çok eğlence katabilmek için extra özellikler katacağız. Call of Duty de olduğu gibi KillStreak lar ve havadan bomba göderme gibi etkinliklerde çalımalarımızdadır.Bu özelliklerle oyun oynarken ölmemeye çalışıp KillStreak yapmaya çalışacaksınız.Bu özellik çok zor ama önemli bir özelliktir bu özelliği Demo V3 yada V4 de verebiliriz.

Indie od the year 2010 etkinliğine biz katılamadık ama bir dahaki etkinliklere garanti katılmaya çalışacağız normalde biz TOP 100 deyiz ama 30 kasımda biz olmadığımızdan yer alamadık,ama katılanlara başarılar diliyoruz.

Biracık oyunumuzun iç yapısında bahsedelim oyunumuz Deatmach/Team Deatmatch modlarıya karşınız da olacaktır.Capture the Flag and Vehicle game modları geliştirilmekte ve sonraki harıtalar bu modlar ile tasarlanacaktır.

Oyunu yaparken kullandığımız malzeme ve kaynaklar çok azdır bu yüzdende sıkıntı çekmekteyiz ama birazcık kafa yorarak bu malzemelerden değişik malzemeler elde etmeyi öğrenmeye çalışıyoruz.

2 saat sonra size vereceğimiz bu oyunumuzda lütfen oyunu güzel bir şekilde oynayıp ne tür hatalarımızın olduğunu fotograf veya videolarla belirtiniz bu bizim için önemlidir çünkü sonradan yapacağımız haritalarda bizim için etkili bir deyim olacaktır.

Ayrıca bu tür hataları sizlere patch vererek sadece bir hatayı değil bir çok hatayı tek bir paket altında yok edeceğiz ve sizlere güzel oyunlar sunacağız.

Oyunumuza daha çok eğlence katabilmek için extra özellikler katacağız. Call of Duty de olduğu gibi KillStreak lar ve havadan bomba göderme gibi etkinliklerde çalımalarımızdadır.Bu özelliklerle oyun oynarken ölmemeye çalışıp KillStreak yapmaya çalışacaksınız.Bu özellik çok zor ama önemli bir özelliktir bu özelliği Demo V3 yada V4 de verebiliriz.

Indie od the year 2010 etkinliğine biz katılamadık ama bir dahaki etkinliklere garanti katılmaya çalışacağız normalde biz TOP 100 deyiz ama 30 kasımda biz olmadığımızdan yer alamadık,ama katılanlara başarılar diliyoruz.

Biracık oyunumuzun iç yapısında bahsedelim oyunumuz Deatmach/Team Deatmatch modlarıya karşınız da olacaktır.Capture the Flag and Vehicle game modları geliştirilmekte ve sonraki harıtalar bu modlar ile tasarlanacaktır.

Oyunu yaparken kullandığımız malzeme ve kaynaklar çok azdır bu yüzdende sıkıntı çekmekteyiz ama birazcık kafa yorarak bu malzemelerden değişik malzemeler elde etmeyi öğrenmeye çalışıyoruz.

2 saat sonra size vereceğimiz bu oyunumuzda lütfen oyunu güzel bir şekilde oynayıp ne tür hatalarımızın olduğunu fotograf veya videolarla belirtiniz bu bizim için önemlidir çünkü sonradan yapacağımız haritalarda bizim için etkili bir deyim olacaktır.

Ayrıca bu tür hataları sizlere patch vererek sadece bir hatayı değil bir çok hatayı tek bir paket altında yok edeceğiz ve sizlere güzel oyunlar sunacağız.

Oyunumuza daha çok eğlence katabilmek için extra özellikler katacağız. Call of Duty de olduğu gibi KillStreak lar ve havadan bomba göderme gibi etkinliklerde çalımalarımızdadır.Bu özelliklerle oyun oynarken ölmemeye çalışıp KillStreak yapmaya çalışacaksınız.Bu özellik çok zor ama önemli bir özelliktir bu özelliği Demo V3 yada V4 de verebiliriz.

Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.