Post news RSS Başlangıç duyurusu!

Bu entry ile projeye resmen başladığımızı duyuruyor ve en kısa sürede biteceğini umuyorum. Sabırla beklediğiniz için teşekkürler.

Posted by on

Değerli takipçi ve ziyaretçiler.

Bu entry ile projeye sıfırdan başladığımızı, yapım aşamasında olduğumuzu belirtmek istiyorum.

Umuyoruz ki yayınladığımız gün herkesin zevkle tecrübe edeceği bir proje olur.

Sabırla beklediğiniz için teşekkürler.

Comments
YusufStoneD152
YusufStoneD152

süper!

Reply Good karma Bad karma+2 votes
mgfg22 Author
mgfg22

Teşekkürler

Reply Good karma+1 vote
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.