Submod for Kaiserreich mod about the Czechia and Slovakia. Czechs and Slovaks will no longer be under Austria! Austria collapses and Masaryk is trying to break the Czech nation out of Austrian oppression. Will Slovakia remain "Northern Hungary" or becomes free nation?Will they fight their freedom in war or be defeated and included into the empire forever? Will revolutionaries, democrats or populists seize power? Submod pro Kaiserriech o Česku a Slovensku.Češi a Slováci už dále nebudou pod Rakouskem! Rakousko krachuje a Masaryk se ze svých posledních sil snaží osvobodit Čechy od Rakouského útlaku.Zůstane Slovensko Severním Maďarskem nebo se stanou svobodným národem?Vybojují si ve válce svobodu nebo budou už navždy začleněni do říše?Kdo urve moc?Revolucionáři, demokraté nebo populisté?

Add media Media

No videos were found in the gallery requested. Upload some media to liven this place up.