Oyundaki mevcut Türkiyenin içeriğini zenginleştirmek geliştirmek oyuna daha uygun hale getirmek için hazırlanmış mod. Özellikle vanilla oyunda faşist devlet yerine neo-osmanlı diye saçma bir içeriğin olması ve faşist partinin başında millet partisi ve fevzi çakmak olmasından çok rahatsızdım. Çünkü dönemin şartlarına uygun değildi ve oyunun havasını bozuyordu. Bu nedenle Türkiye'yi daha çok oyunun sistemine entegre etmek istedim.


-The number of Turkish civilian factories increased.
-Some states have been upgraded with infrastructure and city level.
-Izmir and Bursa are added to the shipyard.
-20 units of Tungsten mine were added to Bursa.
-Turkish population was raised to 16.2m based on the 1935 census.
- Added Supreme Commander National Spirit to Turkey.
-Turkey's national Unity was raised to 60 percent.
-The flag of Fascist Turks has been changed. The name was changed to Nationalist Turkey.
-The flag of the Communist Turks has been changed.
-The name of the Fascist Party was changed to the Nationalist Turkish Party.
-Nuri Killigil was brought to the head of the Fascist Party.
-Fevzi Çakmak Added to the marshal. 3 extra generals were added. We have 7 generals in total.
-General's portraits are set according to their reality.
-Celal Bayar's portrait has been renewed.
-National focus tree designed for Turkey.
-Hatay joins Turkey at 1939.


NOTE: In addition, sub-texts of focuses are written and the mode is being tested. It will be published soon.

-Boğazlar bölgesi silahlardan arındırıldı. Montro focusu ile Türkiye tam egemenliği sağlıyor.
-Türkiyenin civil Factory sayısı artırıldı.
-Bazı statelerin altyapı ve şehir seviyesi artırıldı.
-İzmir ve Bursaya tersane eklendi.
-Bursaya 20 birim Tungsten madeni eklendi.
-Türkiye Nüfusu 1935 nüfus sayımı baz alınarak 16.2m ye yükseltildi.
-Türkiye'ye Supreme Commander (Başkomutan) National Spriti eklendi.
-Türkiyenin national Unity'si yüzde 60'a yükseltildi.
-Faşist Türkiyenin bayrağı değiştirildi. Adı Nationalist Turkey olarak değiştirildi.
-Komünist Türkiyenin bayrağı değiştirildi.
-Faşist Partinin adı Milliyetçi Türk Partisi olarak değiştirildi.
-Faşist Partinin başına Nuri Killigil getirildi.
-Fevzi çakmak Mareşal olarak oyuna eklendi. 3 ekstra general eklendi. Toplamda 7 generalimiz var.
-Generallerin portreleri gerçeklerine uygun olarak ayarlandı.
-Celal bayarın portresi yenilendi.
-Türkiye'ye özel focus ağacı tasarlandı.
-39'da hatay Türkiyeye katılıyor.

NOT: Şuan da focusların alt metinleri yazılmakta ve mod test edilmekte. Yakın bir zamanda yayınlanacaktır.

  • View media
  • View media
  • View media
  • View media
  • View media
  • View media
Post article Articles

No articles were found matching the criteria specified. We suggest you try the article list with no filter applied, to browse all available. Post article and help us achieve our mission of showcasing the best content from all developers. Join now to share your own content, we welcome creators and consumers alike and look forward to your comments.

Add file Files

No files were found matching the criteria specified. We suggest you try the file list with no filter applied, to browse all available. Add file and help us achieve our mission of showcasing the best content from all developers. Join now to share your own content, we welcome creators and consumers alike and look forward to your comments.

Comments  (0 - 10 of 29)
Guest
Guest

This comment is currently awaiting admin approval, join now to view.

Guest
Guest

This comment is currently awaiting admin approval, join now to view.

Froinchi
Froinchi

Çıkar artık şu modu be!

Reply Good karma Bad karma+1 vote
Guest
Guest

This comment is currently awaiting admin approval, join now to view.

Lascalboy
Lascalboy

bir hafta doldu sanırım

Reply Good karma Bad karma+1 vote
Xionalz
Xionalz

iyimis kardes

Reply Good karma Bad karma+1 vote
Berkhan19
Berkhan19

Mod çıkmayacak herhalde beyler ayrıca admin yorumlara cevap vermeye tenezzül etmiyor.

Reply Good karma Bad karma+1 vote
Berkhan19
Berkhan19

Hocam Meraktan öldük bi duyuru yapın rahat edelim ne zaman çıkacaksa çıksın önemli değil.

Reply Good karma Bad karma+1 vote
Guest
Guest

This comment is currently awaiting admin approval, join now to view.

quaketeam123
quaketeam123

Ne zaman yayınlanacak mod ?

Reply Good karma Bad karma+1 vote
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.