Eğlenerek yaptığımız bu yamaya karşı tepkilerinizi, yorumlarınızı ve yapıcı eleştirilerinizi merakla bekliyoruz. Şimdiden hepinize iyi eğlenceler dileriz!

  • View media
  • View media
  • View media
  • View media
  • View media
  • View media
Post article RSS Articles

Bağışta Bulunmak İçin
Bynogame.com

Proje Yöneticisi
Erdem Celal Gören

Proje Koordinatörü
Kağan Morkoç

Seslendirmenler
Erdem Celal Gören (Anlatıcı)
Yunami (Kadın Anlatıcı)
Erdem Dursun (Seçenek Adam)
Kamer Nur Ulukaya (Stanley'nin Eşi)

Ses Tasarım
Kağan Morkoç

Ses-Yazı Şablonu
Eksiyel

Programlama
Can Akıcı

Model Tasarım
Can Akıcı

Doku Tasarım
Kağan Morkoç
Deniz Eryılmaz

Asıl Türkçe Yama
Tansel Altınel

Tester
Dmatheen
rii
Deniz Eryılmaz

Destek
pengu.

Add file RSS Files
The Stanley Parable Türkçe Dublaj rar

The Stanley Parable Türkçe Dublaj rar

Patch 1 comment

diğer yama ile aynıdır sadece rar biçimindedir

The Stanley Parable Türkçe Dublaj

The Stanley Parable Türkçe Dublaj

Patch 2 comments

Kurulum Açıklaması Rar içinden çıkan kurulumda yer sorulduğunda, C:\Steam\steamapps\common\The Stanley Parable şeklinde oyun dosyasını belirleyerek...

Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.