Na této stránce budou zveřejňovány češtiny do módů hry Soma. První čeština, která byla vytvořena ve dnech 26.-27. července 2020, byla Extinction: Echoes of Rain.

Add file When Day Breaks - Czech Translation
Filename
When_Day_Breaks.rar
Category
Patch
Uploader
SwankestCZ
Added
Size
52.44kb (53,694 bytes)
Downloads
8 (1 today)
MD5 Hash
37ad177e4115e20e0e799efa10b40715
Embed Button
Embed Widget
Description

Jsi pravděpodobně posledním žijícím člověkem na Zemi a vydáváš se do opuštěné podzemní základny, ze které přichází tísňový signál. Jedná se o jeden z nejlepších módů Somy.

Preview
When Day Breaks - Czech Translation
Comments
SwankestCZ Author
SwankestCZ

Videonávod na českou verzi:

Reply Good karma+1 vote
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.

Follow Profile
Icon
SOMA
Game
SOMA
Creator
SwankestCZ
Contact
Send Message
Release date
Mod watch
Follow
File
Browse
Files
New
Add file
Share
Related Games
SOMA
SOMA Adventure
Tags