Na této stránce budou zveřejňovány češtiny do módů hry Soma. První čeština, která byla vytvořena ve dnech 26.-27. července 2020, byla Extinction: Echoes of Rain.

Add file The Search - Czech Translation
Filename
The_Search.rar
Category
Patch
Uploader
SwankestCZ
Added
Size
55.95kb (57,292 bytes)
Downloads
4 (1 today)
MD5 Hash
fb4a801eb72866cf658d7ecf5b5e9e68
Embed Button
Embed Widget
Description

Jedná se o jeden z nejlepších módů Somy, ve kterém tě kontaktuje starý přítel Howard a požádá tě, abys našel jeho syna, který mu ukradl peníze a utekl. Postupně budeš rozplétat temné pozadí Howardových rodinných vztahů. Jedná se o opravdu nevšední zážitek. Mód disponuje velice originálním level designem - budete se pohybovat po ulicích velkoměsta, šplhat po žebřících, skákat po lávkách a mnoho dalšího.

Preview
The Search - Czech Translation
Comments
SwankestCZ Author
SwankestCZ

Videonávod na českou verzi:

Reply Good karma+1 vote
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.

Follow Profile
Icon
SOMA
Game
SOMA
Creator
SwankestCZ
Contact
Send Message
Release date
Mod watch
Follow
File
Browse
Files
New
Add file
Share
Related Games
SOMA
SOMA Adventure
Tags