Na této stránce budou zveřejňovány češtiny do módů hry Soma. První čeština, která byla vytvořena ve dnech 26.-27. července 2020, byla Extinction: Echoes of Rain.

Add file Perditio - Czech Translation
Filename
Perditio.rar
Category
Patch
Uploader
SwankestCZ
Added
Size
29.79kb (30,500 bytes)
Downloads
4 (1 today)
MD5 Hash
bbeceb269f4d574c6331d5ac6a91e1c4
Embed Button
Embed Widget
Description

Unikněte za pomoci své kolegyně z podzemního důlního komplexu.

Preview
Perditio - Czech Translation
Comments
SwankestCZ Author
SwankestCZ

Videonávod na českou verzi:

Reply Good karma+1 vote
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.

Follow Profile
Icon
SOMA
Game
SOMA
Creator
SwankestCZ
Contact
Send Message
Release date
Mod watch
Follow
File
Browse
Files
New
Add file
Share
Related Games
SOMA
SOMA Adventure
Tags