A mid-level mod for Command & Conquer: Yuri's Revenge with more missions, more units, more heroes, and more sub factions and some Easter eggs.

Report CnCD2K RA2 - YR Mod v2.7
Filename
CnCD2K_v2.7.rar
Category
Full Version
Uploader
MustaphaTR
Added
Size
194.46mb (203,905,711 bytes)
Downloads
476 (1 today)
MD5 Hash
dede28c313f539a8a06b5c1f86f49bd1
Embed Button
Embed Widget
Description

2.7 version of CnCD2K Red Alert 2 - Yuri's Revenge mod.

Preview
CnCD2K RA2 - YR Mod v2.7
Comments
Guest
Guest

Türkiye biraz saçma olmuş .TOMA su sıkmıyor Police Car'a binilmiyor bunlardan bazıları da üretilmiyor sadece özel güçle ortaya çıkıyor gibi gibi.

Reply Good karma Bad karma0 votes
MustaphaTR Author
MustaphaTR

TOMA'da roket atar var. Tanka karşı suyla en fazla aküsünü kısa devre yaparsın. Bunlar savaşta kullanılan versiyonu.

Police Car'ın iki kişilik kapasitesi var, lakin PipScale=Passengers eklemeyi unuttuğum için seçilince kapasitesi gözükmüyor.

Asıl özel Türk Üniteleri EMP Leclerc ve EMP Missile Site. Gelişmiş ünite Commando. Polisler evet yapılamıyor. Grinder ya da Tech Machine Shop'a soksan bile.

Reply Good karma+1 vote
Guest
Guest

Askere karşı su,tanka karşı roket atar kullanılabilir en azından daha gerçekçi olur.

Police Car'a adam soksan bile bir etkisi yok o yüzden kötü yani içerden ateş edemiyorlar.

Türkiye'de GI üretmek yerine direk Polis üretsek daha güzel olur.Ranger yerine de Police Car'ı üretsek o da güzel olur.TOMA'yı savaş fabrikasından çıkarmalıyız diye düşünüyorum.

Reply Good karma Bad karma0 votes
MustaphaTR Author
MustaphaTR

Olabilir ama grafik biraz zamanımı alır.

İçerden ateş etmeyi TOMA'ya ekledim. Ama bir kişi. Police car sadece taşıma amaçlı.

Malesef bunları yapılabilir yapmam her ülkenin 2 yeni 1 gelişmiş 1 yapılamıyan ünitesi ve 1 Destek Gücü vardır kuralına ters düşer.

Reply Good karma+1 vote
iamgamer
iamgamer

Tespit ettiğim bir bug:GI (swimming) denizde de oturabiliyor.

Reply Good karma Bad karma+1 vote
MustaphaTR Author
MustaphaTR

Bug değil o, engellemek için yapabileceğim birşey yok. Aslında değişik bir grafik ekliyecektim denizde deploy için ama o da mümkün değil. Zaten tweete baktıysan sonraki sürümde onları kaldırdım. Advanced Training var yerine.

Reply Good karma+1 vote
iamgamer
iamgamer

RA2 Soviet Mission 9 da paramız hemen bitiyor.Ya bir yerlere Tech Oil Derrick koy ya da oyun başlangıcında çok para ver.

Reply Good karma Bad karma+1 vote
MustaphaTR Author
MustaphaTR

Service Deportun ordaki 6 kamyondan 3'ünde para var. Orjinal Kampı da mı oynamadın?

Reply Good karma+1 vote
iamgamer
iamgamer

Modda dengesizlik var.Yuri ve Allied güçlü olmasına karşın Soviet biraz sönük kalıyor.

Reply Good karma Bad karma+1 vote
MustaphaTR Author
MustaphaTR

Siege Chopperlara bir el atabilirim, çok kullanılan bir ünite değil, şahsen ben de kullanmıyorum. Uçarkenki silahını değiştirsem fena olmaz.

Reply Good karma+1 vote
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.

Follow Report Profile
Icon
C&C: Yuri's Revenge
Developer
BR Studios
Contact
Send Message
Release date
Mod watch
Follow
File
Browse
Files
Report
Report
Share
Related Games
C&C: Yuri's Revenge
C&C: Yuri's Revenge Real Time Strategy