Polska Armia 1989-2013, Jest to mod, ukazujący jakim uzbrojeniem, pojazdami itp. posługują się żołnierze na polu bitwy od roku 89 aż do współczesności. Mam zamiar stworzyć szereg kampanii o dokonaniu polskiej armii. Min kampanie: Misje stabilizacyjne na wschodzie, w afryce, Iraq 91, Iraq 2003, Afganistan. Mod będzie również posiadał misje z wykorzystaniem jednostek policji w samej Polsce. To dopiero początkowa faza, jednakże pracy jest mnóstwo, a ludzi bardzo niewiele, Proszę o pomoc w tworzeniu modu. Potrzebuje wszystkich tych, którzy tylko chcą pomóc.

  • View media
  • View media
  • View media
  • View media
  • View media
  • View media
5
embed
share
view previous next
Share Image
Share on Facebook Tweet Email a friend
Embed Image
Comments
raumboo-not-english
raumboo-not-english

Here comes a tunnel!

Reply Good karma Bad karma+3 votes
majo-213
majo-213

Where you see transport jets like this ?
But nice

Reply Good karma Bad karma+1 vote
DustinWolvs41
DustinWolvs41

when people actually carries Jets on trains the wings are folded up to avoid incidents

Reply Good karma Bad karma+1 vote
Marol
Marol

Nawet nowa ciuchcia.:D

Reply Good karma Bad karma+1 vote
Fightrt1
Fightrt1

Why do those look like Chinese Chengdu J-10 interceptors?

Reply Good karma Bad karma+1 vote
111112222233grret
111112222233grret

Ciuchcia jest zapożyczona

Reply Good karma Bad karma+1 vote
majo-213
majo-213

Use MiG-29 or F16,Su22

Reply Good karma Bad karma+1 vote
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.

Details
Date
Size
1320×1016
Options
URL
Embed
Embed Thumb
Share
New
Add media
Feed
RSS
Report
Report