bu modda Kayılar'ın yükseldiği dönemi anlatıyorum. sizde mod yapmak isterseniz youtube kanalım = LotG- Furkan. Bu kanalda mod yapım dersleri mevcuttur.

Add media Report RSS LotG Mod v1 ilk görüntüler
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.

Description

Merhaba arkadaşlar burada v1 ile ilgili ilk görüntüleri anlattım videonun aynısını aşağıda linkte bulunan kanala giderekte bulabilirsiniz.
Link = Youtube.com

Details
Date
Duration
Size
1280×720
Filename
lotg-mod-v1-ilk-grntler.mp4
Options
URL
Embed
Share
New
Add media
Feed
RSS
Report
Report