V současné době se pracuje na demoverzi modifikace běžicí na source enginu, konkrétně modifikace je tvořená do hry Half-life 2: Episode two. Tento projekt ponese název Dreamtime a časová linie se odehrává mezi Half-lifem 1 a Half-lifem 2. Hráči se mohou těšit na různorodé prostředí ve finalní verzi,minimalně zajimavý příběh a různorodou herní náplň i atmosféru.Ve finalní verzi se můžete těšit na 14 kapitol a dva různá zakončení hry.Demoverze neponese moc příběhových aspektů abychom celý příběh neprozradily předem a bude se odehrávat vlokácích které ve hře nenajdete nebo které budou ve finalní verzi pozměněny.Vydaní demoverze se odhaduje na konec Jara-začátkem léta

  • View media
  • View media
  • View media
  • View media
  • View media
  • View media
Post article RSS Articles

Demo

News

Currently working on a modification of the demo running on the source engine, namely the modification is made ​​up of the game Half-Life 2: Episode Two. This project will be called Dreamtime and timeline takes place between Half-Life 1 and Half-Life 2 Players can enjoy a diverse environment in the final version, at least an interesting story and varied gameplay .Ffinal version you can enjoy the 14 chapters and two different endings hry.Demo- story does not take much to all aspects of the story not told in advance and will take place locations in which you find in the game or to be in the final version. Demo is estimated at the end of the Spring-early summer

Add file RSS Files
Dreamtime demo

Dreamtime demo

Demo

Hal-life- Episode two: Dreamtime mod Demo. Krymot games cz

Comments
morgoth[BHdev]
morgoth[BHdev]

ENGLISH

Reply Good karma Bad karma+3 votes
mara_cz
mara_cz

nechci nic říkat, ale psát v češtině na moddb vám moc fanoušků nezíská ;-)

Reply Good karma Bad karma0 votes
Krymotgames Creator
Krymotgames

V současné době se pracuje na demoverzi modifikace běžicí na source enginu, konkrétně modifikace je tvořená do hry Half-life 2: Episode two. Tento projekt ponese název Dreamtime a časová linie se odehrává mezi Half-lifem 1 a Half-lifem 2. Hráči se mohou těšit na různorodé prostředí ve finalní verzi,minimalně zajimavý příběh a různorodou herní náplň i atmosféru.Ve finalní verzi se můžete těšit na 14 kapitol a dva různá zakončení hry.Demoverze neponese moc příběhových aspektů abychom celý příběh neprozradily předem a bude se odehrávat vlokácích které ve hře nenajdete nebo které budou ve finalní verzi pozměněny.Vydaní demoverze se odhaduje na konec Jara-začátkem léta

Reply Good karma0 votes
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.