Bandy sprawdzone na trzech komputerach wszystko powinno działać poprawnie.

Jak wgrać bandy:
1.Należy wypakować plik .rar
2.Otworzyć Creation Master 14
3.W zakładce z bandami zaimportować wypakowany plik.

WYMAGANY PROGRAM CREATION MASTER 14

Post article RSS Articles

Bandy sprawdzone na trzech komputerach wszystko powinno działać poprawnie.
Jak wgrać bandy:

1.Należy wypakować plik .rar

2.Otworzyć Creation Master 14

3.W zakładce z bandami zaimportować wypakowany plik.

WYMAGANY PROGRAM CREATION MASTER 14

Ten patch działa również na dwie inne wersje fify - 2012 i 2013 (tu także potrzebny jest creation master 12 lub 13)

Add file RSS Files
Bandy UEFA Europa League

Bandy UEFA Europa League

Patch 1 comment

Bandy sprawdzone na trzech komputerach wszystko powinno działać poprawnie.

Comments  (0 - 10 of 12)
Guest
Guest

This comment is currently awaiting admin approval, join now to view.

Masterchief461
Masterchief461

Hey, Polish guy: Youtube.com ?

Reply Good karma Bad karma+1 vote
Mano22D
Mano22D

A i mam pytanie w jakim programie tworzysz bandy ?

Reply Good karma Bad karma+1 vote
Neymen Creator
Neymen

Bandy tworzę w programie Photoshop CS5.5 Extended Version.

Reply Good karma+1 vote
Mano22D
Mano22D

Dobre bandy z Polski więc musi być dobra ocena. Pozdrawiam ;)

Reply Good karma Bad karma+1 vote
truman2d
truman2d

Super bandy, czekam na kolejne dodatki z fify, a może jakiś horrorek ;-).
Powodzonka.

Reply Good karma Bad karma+1 vote
JaZkar
JaZkar

Bardzo dobre bandy, pełen profesjonalizm tu widzę twórz i jeszcze raz twórz bo widzę, że zaczynasz dobrze.

Reply Good karma Bad karma+1 vote
Neymen Creator
Neymen

Dzięki, oczywiście na tym nie poprzestane.

Reply Good karma+1 vote
PaPaGeniusz
PaPaGeniusz

Bez rewelacji wykonane bandy.

Reply Good karma Bad karma+1 vote
truman2d
truman2d

Czemu nie można tego pobrać ??

Reply Good karma Bad karma+2 votes
Neymen Creator
Neymen

Zobacz na datę "15 February" zapraszam jutro ;D

Reply Good karma+2 votes
truman2d
truman2d

Sorry mój błąd :P To czekam do jutra.

Reply Good karma Bad karma+2 votes
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.