Na této stránce budou zveřejňovány překlady módů Amnesie, které nelze přidat k jednotlivým módům.

Add file Unknown Castle - Czech Translation
Filename
Unknown_Castle_etina.rar
Category
Patch
Uploader
SwankestCZ
Added
Size
2.7kb (2,768 bytes)
Downloads
5 (1 today)
MD5 Hash
06218fee37e821f8e6cd41297c1be6fb
Embed Button
Embed Widget
Description

Jedná se o prvotinu českého modera jménem Cibule, ve kterém budete pátrat v tajemném hradě po ztraceném příteli Joshovi.

Preview
Unknown Castle - Czech Translation
Comments
SwankestCZ Author
SwankestCZ

Videonávod na českou verzi:
Moddb.com

Reply Good karma+1 vote
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.

Follow Profile
Icon
Amnesia: The Dark Descent
Creator
SwankestCZ
Contact
Send Message
Homepage
Madukas.cz
Release date
Mod watch
Follow
File
Browse
Files
New
Add file
Share
Related Games
Tags