This member has provided no bio about themself... themself?? wrong grammar it probably shouldbe "This member has provided no bio about himself..." Hi I am a Filipino but we moved in northern antartica ɐɔıʇɹɐʇuɐ uɹǝɥʇɹou uı pǝʌoɯ ǝʍ ʇnq ouıdıןıɟ ɐ ɯɐ ı ıɥ "˙˙˙ɟןǝsɯıɥ ʇnoqɐ oıq ou pǝpıʌoɹd sɐɥ ɹǝqɯǝɯ sıɥʇ" ǝqpןnoɥs ʎןqɐqoɹd ʇı ɹɐɯɯɐɹb buoɹʍ ¿¿ɟןǝsɯǝɥʇ ˙˙˙ɟןǝsɯǝɥʇ ʇnoqɐ oıq ou pǝpıʌoɹd sɐɥ ɹǝqɯǝɯ sıɥʇ

Comment History  (0 - 30 of 302)
ıodɐɥs
ıodɐɥs @ ıodɐɥs

<a href="https://www.moddb.com/groups/antartica" title="View Antarctica on Mod DB" target="_blank"><img src="https://media.moddb.com/images/global/moddb.png" alt="Antarctica" /></a>

Reply Good karma+1 vote
ıodɐɥs
ıodɐɥs @ ʇɐuʞɐʇǝp

You watch everyone??
All 6 billion people in the world???

Reply Good karma+2 votes
ıodɐɥs
ıodɐɥs @ ıodɐɥs

Here I am still fine and still alive

Reply Good karma+1 vote
ıodɐɥs
ıodɐɥs @ ıodɐɥs

lol I really **** myself
and could you send me a link where I said that
i forgot where it is

Reply Good karma+1 vote
ıodɐɥs
ıodɐɥs @ Suddenly

tiberium mushrooms

Reply Good karma+2 votes
ıodɐɥs
ıodɐɥs @ New pig model!

I want to kill him!

Reply Good karma+1 vote
ıodɐɥs
ıodɐɥs @ ıodɐɥs

oo may alam ako don pare kaso wala akong masyadong time kasi sira ung PC ko kaya laptop ng tatay ko ginagamit ko sorry na rin kung matagal akong nawala

Reply Good karma+2 votes
ıodɐɥs
ıodɐɥs @ Big Bang !

Holy...

Reply Good karma+2 votes
ıodɐɥs
ıodɐɥs @ The changed icons.

very nice

Reply Good karma+6 votes
ıodɐɥs
ıodɐɥs @ GDI's logo final version

HOLY S****
I like it

Reply Good karma+1 vote
ıodɐɥs
ıodɐɥs @ ıodɐɥs

Am I dead that no one is posting comments??

Reply Good karma+2 votes
ıodɐɥs
ıodɐɥs @ Behold, we are Nod.

REPOST!

Reply Good karma+1 vote
ıodɐɥs
ıodɐɥs @ Tunnels...

why is it that the ranger don't just ill the rebel???

Reply Good karma+1 vote
ıodɐɥs
ıodɐɥs @ The Avalanche... A red zone

Excuse me...
friendly??

Reply Good karma+1 vote
ıodɐɥs
ıodɐɥs @ GDI/Nod Alliance Breakdown

NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!
I want GDI

Filipinos don't respect kane!!

Philippines will only support GDI!

Reply Good karma+3 votes
ıodɐɥs
ıodɐɥs @ Global Defence Initiative

You're a living CNC wiki!!

Reply Good karma+2 votes
ıodɐɥs
ıodɐɥs @ Main Explosive -NEW !

HOLY...

Reply Good karma+1 vote
ıodɐɥs
ıodɐɥs @ A random screen

maybe?? Btw very nice...

Reply Good karma+1 vote
ıodɐɥs
ıodɐɥs @ New Fire (2)

very nice...

Reply Good karma+1 vote
ıodɐɥs
ıodɐɥs @ Epsilon City (2-6)

very nice...

Reply Good karma+2 votes
ıodɐɥs
ıodɐɥs @ M47 driven by Arnold Schwarzenegger

Arnold Schwarzenegger is a tank driver???

Reply Good karma+4 votes
ıodɐɥs
ıodɐɥs @ Capture The Oil Mode

yeah!

Reply Good karma+2 votes
ıodɐɥs
ıodɐɥs @ Renegade X: Colour Grading and Headhunting!

cool and will this game be compatible w/ my video card??
NVIDIA GEForce 4 MX 4000

Reply Good karma+1 vote
ıodɐɥs
ıodɐɥs @ Ingame Screenshot

It's a miracle!! It is ALIVE!!

Reply Good karma+5 votes
ıodɐɥs
ıodɐɥs @ Peace is Coming

My new desktop wallpaper!!

Reply Good karma+2 votes
ıodɐɥs
ıodɐɥs @ a simple pic but realy great

This is a soldier of God

Reply Good karma+2 votes
ıodɐɥs
ıodɐɥs @ ıodɐɥs

please make more comments!!!!

Reply Good karma+2 votes
ıodɐɥs
ıodɐɥs @ Easy Change Mod

Looks.... NEAT!!

it makes ZH in westwood style

:D YAY!

Reply Good karma+3 votes
ıodɐɥs
ıodɐɥs @ Yeh I play ZH...

I know that you play ZH :P

Reply Good karma+4 votes
ıodɐɥs
ıodɐɥs @ Crusader Medium MBT

generals surely is epic

Reply Good karma+1 vote
Level
Avatar
Avatar
Last Online
Country
Antarctica Antarctica
Gender
Male
Friends
Become friends
Member watch
Follow
Comment Statistics
Posts
302
Per day
0.1
Mentions
0
Members
45
Games
16
Mods
38
Articles
8
Media
169
Downloads
26
Groups
20