Post feature RSS Mod İçine Eklenmiş Özellikler

Mod İçine Eklenmiş Özellikler Features Added in the Mod

Posted by on

  • 1115 Dünyasında 16 krallığı içine alan her krallığın kendine özgü kültürü olan bir tam modudur//Dünyada tam bir değişim modudur. 16 krallığı içeren 1115, her krallığın kendi kültürü vardır
  • Tamamen Yenilenmiş canlandırmalar // Tamamen Remastered canlandırmalar
  • Taverna Animasyonu ve Şehirlerde Canlı bir dünya çalışan insanlar Eklendi // Taverna Animasyonu ve Şehirlerde Eklendi Canlı dünya çapında
  • Siyasi Haritayı görebilecek Yerleşim yerleri hakkında raporlar alabileceksiniz // Siyasi Haritayı Görebilecek ve Yerleşimler Hakkında Rapor Alabileceksiniz
  • Asker ağaçlarını görebileceksiniz // Asker ağaçlarını görebileceksiniz
  • Köylerde Garnizon askerleri olacak yerel halktan oluşan birliklerden olacak // Köylerde garnizon askerleri olacak ve yerel halktan oluşan birliklerden olacaklar.
  • Şöval Özel Gulamları Köyden ya da Askerlerden yükselen bir ağaç olcak yemeyeceksiniz. Savaşlarda zıplayan tekme atan yapay zeka görebileceksiniz // Köyden Askerlerden gelen Şövalye veya Gulamları yemeyeceksiniz ve özel bir birlik ağaç olacak. Zıplayan tekme AI'yı savaşlarda görebileceksiniz
  • Yeni Yüzler Haritalar ekleniyor, özenle hazırlanmış. Yeni Skybox'lar eklenir ,ENB eklenmiş ve gölgelendiriciler iyileştirildi //Yeni Yüzler, Harita Simgeleri ekleri özen gösterildi. Yeni Skybox'lar ekleniyor, ENB ekleniyor ve gölgelendiriciler programı
  • Şehirleri ve kaleleri fethettiğimizde otomatik olarak asker konuşlandırma, Geceleri köylerde konaklama, aynı sancağı
   üzerindeki kral ve köydlar, Şehir ve kale menülerinde lord resimlerinin, Şehirlerde, kalelerde ve köylerde canlı atlar
   // Şehirleri ve kaleleri fethettiğimizde askerleri otomatik olarak konuşlandırma, Geceleri köylerde konaklama, Kral ve lordlar
   aynı pankartı, şehir ve kale menülerinde görünen lord portresi, Şehir, kale ve köylerde canlı atlar
 • calılar bayraklar sallanıyor // Rüzgar sistemi çalılar dalgalanan bayraklar ekleniyor
 • Gelişmiş Din Sistemi // Advanced Religion System
 • Gelişmiş kale ve şehirlerden asker toplama//Recruitment from advanced castles and cities
 • Savaşta emir verme ekleme // Savaşta komut ekleme
 • Gelişmiş Diploması eklendi // İleri Düzey Diploma Eklendi
  Görsel
  330px 1099kudüs


Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.