Description

Toto je jedinečný mód od ruského autora, jenž byl nesmírně talentovaný. Tento mód byl dlouhý léta ztracený a navíc nehratelný kvůli několika bugům. Ty se naštěstí podařilo opravit, takže nyní je mód plně funkční. Vydejte se do světa, který doslova překypuje zajímavými nápady, které v jiných módech nenajdete.

Preview
Security in Trouble - Czech Translation + Dubbing
Comments
SwankestCZ Author
SwankestCZ

Video návod na českou verzi:

Reply Good karma+1 vote
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.

Tags