Description

ilk versiyondur. Umarım beğenirsiniz iyi eğlenceler şimdiden

Preview
Kayılar mod V 1.0
Comments
Guest
Guest - - 692,216 comments

This comment is currently awaiting admin approval, join now to view.

koray223
koray223 - - 2 comments

nasıl kuracağız

Reply Good karma Bad karma+1 vote
Guest
Guest - - 692,216 comments

This comment is currently awaiting admin approval, join now to view.

Guest
Guest - - 692,216 comments

This comment is currently awaiting admin approval, join now to view.

Alycia Author
Alycia - - 36 comments

Guest pek beğenmedin sanırım görüşüne saygı duyuyorum daha yeni başladım dersem yalan olur 2 senedir mod yapımı hakkında bişeyler araştırıyorum ve her dakika arıyorum diyemem ama bir mod çalışması yaptım elbette hatam olacaktır kusursuzum diyemem ama nerde hatam olduğunu söylersem 2.versiyon ve diğer yapmayı düşündüğüm modlarda daha dikkatli olurum

Reply Good karma+1 vote
Alycia Author
Alycia - - 36 comments

koray223 kardeşim içinde çıkan (OXO) Diriliş Kayı Obası klasörünü warband' ın kurulu olduğu yere gir orada ki modules klasörü' nün içine atarsan modun kurulur iyi eğlenceler

Reply Good karma+1 vote
Guest
Guest - - 692,216 comments

This comment is currently awaiting admin approval, join now to view.

Guest
Guest - - 692,216 comments

This comment is currently awaiting admin approval, join now to view.

Alycia Author
Alycia - - 36 comments

skypeden ekle Furkan Erhan (REFory) yardımcı olalım

Reply Good karma+1 vote
Guest
Guest - - 692,216 comments

This comment is currently awaiting admin approval, join now to view.

Guest
Guest - - 692,216 comments

This comment is currently awaiting admin approval, join now to view.

Guest
Guest - - 692,216 comments

This comment is currently awaiting admin approval, join now to view.

Guest
Guest - - 692,216 comments

This comment is currently awaiting admin approval, join now to view.

Guest
Guest - - 692,216 comments

This comment is currently awaiting admin approval, join now to view.

Guest
Guest - - 692,216 comments

This comment is currently awaiting admin approval, join now to view.

Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.