Description

Version 2.2.0, for more information, check the file description.

Preview
Hungarian Flavor 2.2
Comments
Guest
Guest

Nagyon Köszönöm az új régió határokat! :D
Már csak Zaolzie-nél maradt egy darab régió, de azt már magam is áttudom írni Nyugat-Szlovákiához.
Még egyszer nagyon hálás vagyok a változtatásokért! :D
Very Thanks

Reply Good karma Bad karma+1 vote
Guest
Guest

Ja és még Zárára nem kellene magyar Core csak Colony States lenne.
De tényleg nagyon jó Mod.

Reply Good karma Bad karma+1 vote
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.