Jest to historia pewnego młodego farmera z Khorinis, który został porwany przez smoka do nieznanego mu świata. Twoim zadaniem jest odnalezienie się w nowym miejscu i stawienie czoła niebezpieczeństwom. Czy uda ci się przeżyć i odnaleźć drogę powrotną do Khorinis? Kto wie...

Add file Report Juran PL - materiały dodatkowe
Filename
Bonus.7z
Category
Trailers
Uploader
Magier
Added
Size
8.12mb (8,512,242 bytes)
Downloads
1,120 (1 today)
MD5 Hash
66f800d2f032f82602ec5492df8edf17
Embed Button
Embed Widget

If you like Gothic II NOTR: Juran [polish ver.], show your support by giving them a vote in the 2016 Mod of the Year awards

Description

Opowiadanie pt. Juran autorstwa Michała "nouwak" Nowaka, tapety, making of.

Preview
Juran PL - materiały dodatkowe
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.

Follow Report Profile
Icon
Gothic II - The Night of the Raven
Developer
White&Red Group
Contact
Send Message
Homepage
Themodders.org
Release date
Mod watch
Follow
File
Browse
Files
New
Add file
Report
Report
Share
Related Games
Related Groups
White&Red Group
White&Red Group Developer & Publisher