Jest to historia pewnego młodego farmera z Khorinis, który został porwany przez smoka do nieznanego mu świata. Twoim zadaniem jest odnalezienie się w nowym miejscu i stawienie czoła niebezpieczeństwom. Czy uda ci się przeżyć i odnaleźć drogę powrotną do Khorinis? Kto wie...

Add download Report content Juran PL - materiały dodatkowe
Filename
Bonus.7z
Category
Trailers
Uploader
Magier
Date
Size
8.12mb (8,512,242 bytes)
Downloads
1,108 (1 today)
MD5 Hash
66f800d2f032f82602ec5492df8edf17
Embed Button
Embed Widget
Description

Opowiadanie pt. Juran autorstwa Michała "nouwak" Nowaka, tapety, making of.

Preview
Juran PL - materiały dodatkowe
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.

Icon
Gothic II - The Night of the Raven
Developer
White&Red Group
Contact
Send Message
Homepage
Themodders.org
Release date
Mod watch
Start tracking
Download
Browse
Downloads
Share
Related Games
Related Groups
White&Red Group
White&Red Group Developer & Publisher