Post news RSS Zastonj slovenski špili

Zastonj slovenskih špilov je kar nekaj, vendar jih še nisem omenjal (z izjemo Line Riderja ter Curling-a 2010) , saj nisem hotel delati krivice tistim, ki bi jih pozabil. No ja, nekje je treba začeti, zategadelj začenjam z dvema špiloma avtorja samozvanega Blodyavenger.

Posted by on

Slovenec iz kocine-vzdigajočim nadimkom Blodayavenger je avtor dveh simpatičnih zastonjskih neodvisnic katere lahko dobite na njegovi domači strani. Prvi produkt imenovan Obelisk Blocks je izpeljanka Tetrisa s simpatično grafično podobo, druga, meni ljubša pa je John Cube, izpeljanka kultnega Sokobana. Dober tek!

Comments
Blodyavenger
Blodyavenger - - 43 comments

Slovenec s "kocino-vzdigajočim nadimkom" se zahvaljuje za omembo ;)

Reply Good karma Bad karma+4 votes
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.