Post news RSS The 73'th anniversary of the Breakout from Budapest and the end of the Siege.(A kitörés)

For the 73'th anniversary of the Breakout attempt from Budapest. A kitörés 73. évfordulója alkalmából.

Posted by on

Budapest ostromának vége.

Üdv mindenkinek!

Ezt a bejegyzést most Magyarul indítanám! 🔶🔷

Mielőtt még elkezdeném, a poszt mentes mindenféle ideológiától,politikai nézettől(szomorú,hogy még 73 év elteltével is tabu történelmük eme szakasza...),csupán csak tényeket és a sablonoktól eltérő,talán sokak által(sajnos)még mindig kevésbé ismert történéseket szeretnék bemutatni a Mod-on keresztül! 🔥

1945.február.11-én,délután,miután elküldték utolsó rádió üzeneteiket és össze törték a készülékeket,mindenki felkészült az akcióra.Este 20-órakor vette kezdetét a kitörés.Az első hullámban a Német fő erők( Egy két helyismerettel rendelkező Magyar bakával..),néhány páncélossal kiegészülve indultak meg.Az oroszok már mindent tudtak a tervről(valószínűleg árulás....),ezért már felkészülve várták a kitörőket,a borzalmas vérfürdő ellenére az első hullám szinte megfutamította és szét zilálta a csapdát állító erők első felfogó állásrendszereit,bár elég nagy veszteségek árán.A probléma a 2. hullámmal kezdődött ahol is,rengeteg civil becsatlakozott a Feldherrnhalle hadosztályhoz és a Magyar egységekhez.A Bécsi kapunál már holtestek hegyén kellet átverekedniük magukat,az Oroszok sajnálatos módon nem kíméltek a rengeteg civilt sem.

(The breakout started in feb.11. 20 PM. in 3 waves.The Russians knewed about everything(probably betray..) The first wave had earned some succes,routing the Russians first lines,but it costed lots of casualties...The problem was the second wave with thousands of civilians....The russians unfornetly didn't spare any one...At the Bécsi gate the outbreakers had to climb over the hill of corpses....)

Bécsi kapu 1945 Budapest ostroma

Bécsi Kapunál váró,Oroszok tüzelnek a Kitörőkre.

(Russians firing at the outbreakers)

Kitörés 1945

A Széll Kálmán téren és környékén nagyon heves harcok bontakoztak ki.

(Heavy fighting at the Széll Kálmán tér)Széll Kálmán tér Budapest ostroma Játék 1945

Eközben a tisztikar egy része az Ördög-árkon át menekült, sikertelenül.

(A part of the officers tried to escape throughout the canals)

Budapest ostroma jatek 2945

Az ostrom utcán felkapaszkodó Orosz tankok látván a rengeteg holtestet,megálltak,nem akartak tovább hajtani,amikor is hátulról előre tört a parancsnoki tank áthajtva a holtest hegyeken, mindenfelé röpködtek a testrészek...:(

(Russian tanks rolled up on the Ostrom street,where they stopped,seeing the lots of dead bodies,no one moved when,the Command tank rolled up from the back and drived trough the corpses...body parts flying everywhere.....really sad :( )


Budapest ostroma 1945 ostrom utca játék

Az Oroszok felfedezvén a Gellért hegyben lévő rengeteg barlangot, óvóhelyet,sérültet,sebesülteket(több ezer sérültet helyeztek itt el..Szikla kórház stb..) egyszerűen rájuk robbantották, vagy le lángszórózták őket....

(The Russians discovered the tunnels in Gellért hill with thousand of injured soldiers,civils....They simply burned them with flamethrowers and detonated the tunnels on them... :( )

Gellért hegy 1945 Budapest Jatek

Az Oroszok részéről is kezdett olyan súlyos lenni a helyzet hogy még az NKVD kivégzőosztagait is bevetették hogy maradásra bírják az orosz katonákat.Ezeket a réseket ahol megfutamodtak,a Magyar Német erők ki is használták,és sikerült kijutniuk a város területéről.

(Things gone bad for the Russians as well,they even had to use the NKVD-s againt's the routing troops...The German and Hungarian forces used the opportunity and some of them managed to flee trough the gaps....)

Budapest ostroma Kitörés 1945 Jatek

Ha nem lett volna még elég megpróbáltatása annak aki sikeresen ki tört,jött a Budai-hegységek embert próbáló megmászása,Orosz elfogó alakulatok társaságában(Külön erre a célra létre hozott alakulatok,melyeknek feladata a kitörők levadászása volt) Szinte mindenkire azonnali kivégzés várt....

(If this wasn't enough for those who managed to break out successfully,they even had to climb the Hills of Buda wich isn't that easy,accompanied with Russian man hunt units(specialized for the outbrakers)..Almost everybody was executed.. )

Kitörők a Budai hegyekben 1945

Körülbelül 700 fő érhette el a 400 00-ből a Német-Magyar vonalakat.

Így végződött a 3 hónapos pokol azok számára kik életüket vesztették.Azok a katonák kik túl élték,deportálták 100000 Magyar civillel eggyüt,Szibériába,pusztán szám kiegészítés céljából....


(Probably 700 soldiers reached the German-Hungarian lines from the 40000...... )

This 3 months hell was the story of those who died.Those soldiers who somehow survived the siege plus 100000 Hungarian civils were deported to Siberia just to equal the numbers....

ostroma001ostroma0004

Ennyit szerettem volna a 73.évforduló kapcsán, és hogy megértsük,nem szabadna elítélni és hiba tabuként kezelni saját történelmünket...Comments
kovacs.94
kovacs.94 - - 6 comments

Sad story..:( btw the images are great!!

Reply Good karma Bad karma+3 votes
arturbe04 Author
arturbe04 - - 89 comments

Thank you!

Reply Good karma+2 votes
DJ-Flets
DJ-Flets - - 147 comments

Thank you for telling this story!

Reply Good karma Bad karma+1 vote
arturbe04 Author
arturbe04 - - 89 comments

Your welcome! :(

Reply Good karma+2 votes
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.