Post news RSS Sword & Musket: Developer Blog 1.0.5 "What have we achieved so far? 2021"

Sword & Musket is a developing singleplayer and multiplayer mod for Mount & Blade II: Bannerlord which is set in French Revolution, Revolutionary Wars and Napoleonic Wars. There will be a multiplayer section addition to the single player and our first goal is to release the mod with multiplayer. People in the community have dreamt of and alternative of Napoleonic Wars in bannerlord for sometime now. We wish to make this dream true with our professional team.

Posted by on

Sword & Musket: Developer Blog 1.0.5 "What have we achieved so far? 2021"


Hello everyone! We finally had the opportunity to publish the blog. In this blog, we wanted to tell you what we did for this mod in 2021. As you know, the Sword & Rifle mod project started a long time ago. With our plans, we aimed to show you our work as much as we could, and we managed to reach the plans in line with our goals in our process and we enjoyed sharing our successful work with you. Based on the work we did in 2021, we gave implicit information about what we will do in the future, and we still want you, our valued followers, to ask questions about some implicit information. So please feel free to comment as much as possible.We take great pleasure in sharing with you the many works that we aim for in 2021. In this process, our project has come a long way since its inception. We produced a lot of content, dozens of props, dozens of uniforms, dozens of building materials and sound recordings, music and much more. Everything happened with the efforts of our team and your support in this regard, and we will do better things with the support of you, our esteemed followers, with our many more works. Together we will be stronger! For the revolution!

Hope to see you in many more beautiful videos, have a good watch! Let's get to work!


Some 2D - Concept Stuff


Discord Channel: Discord Channel

ArtStation Profile: ArtStation Channel

Patreon Account: Patreon Account

Taleworlds Group: Taleworlds Group

Moddb: Moddb - Sword & Musket

Taleworlds Topic: Taleworlds Topic

Comments
dijiTurk
dijiTurk - - 6 comments

Güzel bir blog olmuş. Birkaç sorum var.

1-Bu emotelar sahada kullanılabilir emotelar mı olacak? Yoksa DeepRock Galactic yahut ApexL'daki gibi hem oyun içi hem maç sonu görselinde mi kullanılabilecekler?
2-Eğer emotelar oyun içinde kullanılabilecekse;
2a>Tüfeğe bakan emote tarzındaki hareketlerde ekipmana odaklanabilecek olduğumuzdan, ileride gelişmiş silah kaplamaları gelir mi?
2b>Diğer karakteri sırtına alan emote, diğer oyuncularla birlikte bir etkileşim kurabileceğimiz anlamına mı geliyor? Medic hayaldi de gerçek mi olacak?
3-Silahı doldurma animasyonunda çubuk ve barut göremiyorum. NW ayarında bir doldurma animasyonu gibi gördüm. Yani, NWnin ötesinde bir doldurma animasyonu gelme şansı yok mu? Animasyon güncellenecek mi? (böyle kalsa da olur ama next step daha iyi olur)
4-Custom çiçek floranız native floranın bazı bitkileri gibi düşük kalitede mi gözükecek? Ayrıca bitkisi örtüsünün görüş mesafesinde bir iyileştirme yapmayı düşünüyor musunuz?
5-Medic ve engineer birimlerini ne zaman oyuna eklersiniz? Özellikle engineer için NW'deki fonksiyonellikten fazlasını hedefliyor musunuz? Hem nicel olarak daha fazla üretimsel seçenek(araç) hem de daha fonksiyonel(sabit/hareketli) üretim kabiliyeti ile bir engineer sınıfı düşünüyor musunuz?
6-Muhammed Ali'nin Log House'u mevcut haliyle yıkılabilir midir? Ayrıca, ileride olası bir engineer birimi ile üretilebilir olacak mıdır?
7- Chest bir dekor mu yoksa Holdfast'taki gibi bir fonsiyonu olacak mı?
8-Topluluğun bol bol ve farklı karakteristik özelliklerde görmek istediği silahlar için; dolum süresi/etki menzili/isabet/tepme/baruz iz farklılığı/ses vb açılardan farklılaşmaya gidiliyor mu? An itibariyle durum nedir?

Şimdilik bu kadar sual yeter kanımca.

Reply Good karma Bad karma+1 vote
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.