Post news RSS Poslední ukázka před vydáním

Verze 1.0 už je hotova.Už zítra si ji budete moci stáhnout, ale před tím vás navnadím na to, co vás čeká.

Posted by on

Focus tree pro Česko + nějaké ty mapy :-)

focus1

focus2

mapa

Comments
IceRap
IceRap - - 3 comments

Mohu se zeptat co máš dál v plánu přidat nebo upravit?
Jinak ti mooc děkuji za tento mod výborná práce

Reply Good karma Bad karma+1 vote
Michtrk Author
Michtrk - - 62 comments

K Česku asi už nic, možná nějaké eventy se zajímanostmi např. "Nový film Vlasty Buriana zesměšňuje monarchii" a další hudbu, ale to až bude všechno hotové.
Chybí dodělat Slovensko. Slovenské portréty už mám, teď zbývá udělat slovenský focus a eventy.

Reply Good karma+2 votes
Guest
Guest - - 692,104 comments

This comment is currently awaiting admin approval, join now to view.

Guest
Guest - - 692,104 comments

This comment is currently awaiting admin approval, join now to view.

Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.