Post news RSS Maskarada changelog wersja finalna 1.1

Maskarada changelog wersja finalna 1.1 - język polski

Posted by on

Maskarada changelog wersja finalna 1.1

19.04.2020 by Adam "Fantasta" Dukszto

 • poprawki w polskiej wersji językowej w opisach dwóch przedmiotów z Kultu Bestii i pierwszej fazy zadania Iskierniki;
 • poprawki w angielskiej wersji językowej w opisach przedmiotów z Kultu Bestii, opisach kilku faz ścieżki fabularnej Bimber zadania Bestia z... oraz w opisie dekoracji w krypcie pod kaplicą.

18.04.2020 by Adam "Fantasta" Dukszto

 • poprawki w angielskiej wersji językowej w dialogach, opisach faz zadań i opisach przedmiotów;
 • dodanie technicznych plików questowych związanych z przekazywaniem przedmiotów pomiędzy graczem a kupcem od Linusa, mamy teraz wizualne potwierdzenia przekazania/otrzymania przedmiotów;
 • usunięty błąd krytyczny z karczmarzem blokującym się bez aktywnego dialogu w jednej z faz zadania głównego;
 • usunięty błąd z kupcem uciekającym i pojawiającym się po chwili z powrotem;
 • faza Maskarada poprawnie oblewana w wersji angielskiej po złapaniu dopplera;
 • poprawny wpis w dzienniku o postaci Sary po rozpoczęciu zadania z ziołami;
 • z rośliny han uzyskamy włókna han przy kolejnych zbiorach.

17.04.2020 by Adam "Fantasta" Dukszto

 • sporo poprawek w angielskiej wersji językowej w dialogach - formatowanie, poprawność;
 • drobne poprawki w opisach faz zadania "Bestia z..." w angielskiej wersji językowej;
 • korekta w końcowej cutscenie wersji odwróconej związana z wyglądem Geralta;
 • dodanie brakującego technicznego pliku questowego, związanego z przekazaniem 100 orenów złodziejaszkowi;
 • drobna korekta w dekoracjach pokoju gościnnego w karczmie.

14.04.2020 by Adam "Fantasta" Dukszto

 • korekty flag dialogowych w dialogach dotyczących picia eliksiru;
 • korekta kilku wypowiedzi Geralta w rozmowach z Laurą;
 • korekty w dialogach - formatowanie, poprawność;
 • korekty w umiejętnościach walczącego ducha Garreta - odporność na ogień i ogłuszenie;
 • dodanie brakujących orenów po walce z duchem;
 • dodanie brakujących tłumaczeń;
 • list od Vivaldiego przeniesiony w inne miejsce;
 • dodanie właściwego pliku TLK do instalatora;
 • dodanie pliku PDF z autorami w wersji angielskiej do instalatora;
 • dodanie właściwych filmów z napisami końcowymi do instalatora;
 • korekta błędu z podwójnie odpalającymi się napisami;
 • korekta błędu z nieaktualizującą się fazą Na skróty z zadania Bestia z...;
 • korekta opisu fazy Krasnolud z zadania Bestia z...;
 • korekta dialogu złodziejaszka, w końcu otrzymuje 100 orenów;
 • korekta błędu z podbiegającym karczmarzem na początku przygody;
 • korekta błędu z mieczami podczas walki w końcówce przygody;
 • korekta błędu z powrotem z Wyzimy do Podgrodzia po aresztowaniu.

08.04.2020 by Adam "Fantasta" Dukszto

 • całość modułu przetłumaczona na angielski - dialogi, nazwy i opisy przedmiotów, księgi, punkty na mapie, regiony na mapie, nazwy lokacji, wpisy do dziennika, nazwy i fazy zadań, nazwy postaci;
 • dodany plik TLK dla wersji angielskiej;
 • nowe wersje cutscen i filmów z napisami końcowymi, w tym osobne napisy dla wersji angielskiej, korekty w skryptach;
 • zachowanie kompatybilności przy wyświetlaniu napisów w świecie gry z plików TLK z dwoma pozostałymi największymi przygodami do "Wiedźmina" czyli "Rozdrożami" i "I klątwą, i miłością, i zdradą";
 • korekta w końcowej cutscenie z wersji odwróconej;
 • nowe udźwiękowienie upiora w krypcie;
 • nowe udźwiękowienie Gnata;
 • instalator dla wersji 1.1.

09.03.2020 by Adam "Fantasta" Dukszto

 • przetłumaczona duża ilość nowych dialogów - m.in. Esterred, całość dialogów Efrema, dialogi bandytów, "dialog z ołtarzem";
 • przetłumaczona całość zadania ze Skowroneczkiem i mieczem dla Iana;
 • korekta szablonu karczmarza, nie kupuje już sygnetów itp. ozdób;
 • korekta opisów w fazach zadań z mieczem dla Iana - wskazówka że mamy miecz dla Iana, oraz że miecz wiedźmiński jest w skrzyni i że mamy iść do Iana;
 • nowa faza w zadaniu z mieczem dla Iana, oczekiwanie na wykucie miecza;
 • korekta opisów w fazie zadania z kłócącą się parą - wskazówka, że mamy parę odwiedzać od czasu do czasu;
 • korekta opisu pierwszej fazy zadania z iskiernikami, zadanie zaczyna się po wrzuceniu zlecenia do ekwipunku;
 • korekta opisu zadania ze Skowroneczkiem - sugestia że mamy zajrzeć też do domów;
 • drobna korekta zakończenia zadania z Kultem, korekta opisu rozszerzonego ostatniej fazy, dodano usuwanie manuskryptów ze względu na większą przejrzystość ekwipunku, po ukończeniu zadania są one zbędne, a tylko zaśmiecają ekwipunek;
 • korekta szablonu Garreta walczącego w podziemiach dwóch domów - obrażenia od miecza srebrnego, zmniejszenie podatności na Aard i Igni (zmniejszenie, nie wyeliminowanie);
 • wyeliminowanie niepotrzebnych dialogów w wersji odwróconej z rozmów z Ancymonem, karczmarzem, Sarą;
 • skrócenie pierwszego dialogu z karczmarzem;
 • skrócenie pierwszego dialogu z Efremem w wersji odwróconej;
 • dodanie orenów do jednego z domów w podziemiach z Garretem;
 • usunięcie efektów dźwiękowych nad rzeką powodujących CTD;
 • korekta szablonu Efrema, by nie atakował bandytów nad rzeką;
 • korekta dialogu Ancymona, by nie blokował się na imprezie;
 • korekta dialogów z Ancymonem, blokada do czasu rozmowy z Meandrem;
 • blokada rozmowy z Figginem do czasu rozmowy z Meandrem;
 • korekta oskarżenia Esterreda po zakończeniu wersji alternatywnej, by nie zablokować się bez rozmów z oskarżonymi;
 • korekta wypowiedzi Geralta o Vesemirze;
 • korekta wypowiedzi Geralta podczas szkolenia Iana;
 • korekta wypowiedzi Geralta o bankierze w rozmowie z Laurą;
 • korekta wypowiedzi Geralta w rozmowie z dopplerem;
 • korekty błędów we wcześniejszym tłumaczeniu;
 • korekta szablonu Ancymona na imprezie;
 • skorygowanie sposobu wyświetlania się "Walki stulecia";
 • napis dotyczący upływu czasu przy rozpoczęciu fazy Maskarada pod postacią Esterreda;
 • przywrócenie domyślnej prędkości poruszania się Laury w fazie Maskarada;
 • usunięcie znaku Heliotropu, przywrócenie znaku Aksji, nowa tablica TLK;
 • korekta błędu z sygnetem od szulera blokującym wersję odwróconą.

14.02.2020 by Adam "Fantasta" Dukszto

 • korekta opisu przedmiotu fabularnego z zadania "Kult Bestii";
 • przygotowanie dialogów i przedmiotów do wersji angielskiej, usunięcie napisów w innych językach;
 • przetłumaczono na angielski nazwy i opisy wszystkich przedmiotów i interaktywnych elementów otoczenia, nazwy lokacji, nazwy i fazy zadań, nazwy postaci, wpisy do dziennika związane z miejscami, krótkie odzywki dwóch bandytów, intro i wstępny opis przygody;
 • dodano tłumaczenie na angielski dialogów Ancymona, Laury, Sary, Iana, Efrema (bez fazy "Maskarada") i Geralta z tymi postaciami, robiąc liczne poprawki.
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.