Post news RSS Maskarada changelog wersja finalna 1.1

Maskarada changelog wersja finalna 1.1 - język polski

Posted by on

Maskarada changelog wersja finalna 1.1

19.04.2020 by Adam "Fantasta" Dukszto

 • poprawki w polskiej wersji językowej w opisach dwóch przedmiotów z Kultu Bestii i pierwszej fazy zadania Iskierniki;
 • poprawki w angielskiej wersji językowej w opisach przedmiotów z Kultu Bestii, opisach kilku faz ścieżki fabularnej Bimber zadania Bestia z... oraz w opisie dekoracji w krypcie pod kaplicą.

18.04.2020 by Adam "Fantasta" Dukszto

 • poprawki w angielskiej wersji językowej w dialogach, opisach faz zadań i opisach przedmiotów;
 • dodanie technicznych plików questowych związanych z przekazywaniem przedmiotów pomiędzy graczem a kupcem od Linusa, mamy teraz wizualne potwierdzenia przekazania/otrzymania przedmiotów;
 • usunięty błąd krytyczny z karczmarzem blokującym się bez aktywnego dialogu w jednej z faz zadania głównego;
 • usunięty błąd z kupcem uciekającym i pojawiającym się po chwili z powrotem;
 • faza Maskarada poprawnie oblewana w wersji angielskiej po złapaniu dopplera;
 • poprawny wpis w dzienniku o postaci Sary po rozpoczęciu zadania z ziołami;
 • z rośliny han uzyskamy włókna han przy kolejnych zbiorach.

17.04.2020 by Adam "Fantasta" Dukszto

 • sporo poprawek w angielskiej wersji językowej w dialogach - formatowanie, poprawność;
 • drobne poprawki w opisach faz zadania "Bestia z..." w angielskiej wersji językowej;
 • korekta w końcowej cutscenie wersji odwróconej związana z wyglądem Geralta;
 • dodanie brakującego technicznego pliku questowego, związanego z przekazaniem 100 orenów złodziejaszkowi;
 • drobna korekta w dekoracjach pokoju gościnnego w karczmie.

14.04.2020 by Adam "Fantasta" Dukszto

 • korekty flag dialogowych w dialogach dotyczących picia eliksiru;
 • korekta kilku wypowiedzi Geralta w rozmowach z Laurą;
 • korekty w dialogach - formatowanie, poprawność;
 • korekty w umiejętnościach walczącego ducha Garreta - odporność na ogień i ogłuszenie;
 • dodanie brakujących orenów po walce z duchem;
 • dodanie brakujących tłumaczeń;
 • list od Vivaldiego przeniesiony w inne miejsce;
 • dodanie właściwego pliku TLK do instalatora;
 • dodanie pliku PDF z autorami w wersji angielskiej do instalatora;
 • dodanie właściwych filmów z napisami końcowymi do instalatora;
 • korekta błędu z podwójnie odpalającymi się napisami;
 • korekta błędu z nieaktualizującą się fazą Na skróty z zadania Bestia z...;
 • korekta opisu fazy Krasnolud z zadania Bestia z...;
 • korekta dialogu złodziejaszka, w końcu otrzymuje 100 orenów;
 • korekta błędu z podbiegającym karczmarzem na początku przygody;
 • korekta błędu z mieczami podczas walki w końcówce przygody;
 • korekta błędu z powrotem z Wyzimy do Podgrodzia po aresztowaniu.

08.04.2020 by Adam "Fantasta" Dukszto

 • całość modułu przetłumaczona na angielski - dialogi, nazwy i opisy przedmiotów, księgi, punkty na mapie, regiony na mapie, nazwy lokacji, wpisy do dziennika, nazwy i fazy zadań, nazwy postaci;
 • dodany plik TLK dla wersji angielskiej;
 • nowe wersje cutscen i filmów z napisami końcowymi, w tym osobne napisy dla wersji angielskiej, korekty w skryptach;
 • zachowanie kompatybilności przy wyświetlaniu napisów w świecie gry z plików TLK z dwoma pozostałymi największymi przygodami do "Wiedźmina" czyli "Rozdrożami" i "I klątwą, i miłością, i zdradą";
 • korekta w końcowej cutscenie z wersji odwróconej;
 • nowe udźwiękowienie upiora w krypcie;
 • nowe udźwiękowienie Gnata;
 • instalator dla wersji 1.1.

09.03.2020 by Adam "Fantasta" Dukszto

 • przetłumaczona duża ilość nowych dialogów - m.in. Esterred, całość dialogów Efrema, dialogi bandytów, "dialog z ołtarzem";
 • przetłumaczona całość zadania ze Skowroneczkiem i mieczem dla Iana;
 • korekta szablonu karczmarza, nie kupuje już sygnetów itp. ozdób;
 • korekta opisów w fazach zadań z mieczem dla Iana - wskazówka że mamy miecz dla Iana, oraz że miecz wiedźmiński jest w skrzyni i że mamy iść do Iana;
 • nowa faza w zadaniu z mieczem dla Iana, oczekiwanie na wykucie miecza;
 • korekta opisów w fazie zadania z kłócącą się parą - wskazówka, że mamy parę odwiedzać od czasu do czasu;
 • korekta opisu pierwszej fazy zadania z iskiernikami, zadanie zaczyna się po wrzuceniu zlecenia do ekwipunku;
 • korekta opisu zadania ze Skowroneczkiem - sugestia że mamy zajrzeć też do domów;
 • drobna korekta zakończenia zadania z Kultem, korekta opisu rozszerzonego ostatniej fazy, dodano usuwanie manuskryptów ze względu na większą przejrzystość ekwipunku, po ukończeniu zadania są one zbędne, a tylko zaśmiecają ekwipunek;
 • korekta szablonu Garreta walczącego w podziemiach dwóch domów - obrażenia od miecza srebrnego, zmniejszenie podatności na Aard i Igni (zmniejszenie, nie wyeliminowanie);
 • wyeliminowanie niepotrzebnych dialogów w wersji odwróconej z rozmów z Ancymonem, karczmarzem, Sarą;
 • skrócenie pierwszego dialogu z karczmarzem;
 • skrócenie pierwszego dialogu z Efremem w wersji odwróconej;
 • dodanie orenów do jednego z domów w podziemiach z Garretem;
 • usunięcie efektów dźwiękowych nad rzeką powodujących CTD;
 • korekta szablonu Efrema, by nie atakował bandytów nad rzeką;
 • korekta dialogu Ancymona, by nie blokował się na imprezie;
 • korekta dialogów z Ancymonem, blokada do czasu rozmowy z Meandrem;
 • blokada rozmowy z Figginem do czasu rozmowy z Meandrem;
 • korekta oskarżenia Esterreda po zakończeniu wersji alternatywnej, by nie zablokować się bez rozmów z oskarżonymi;
 • korekta wypowiedzi Geralta o Vesemirze;
 • korekta wypowiedzi Geralta podczas szkolenia Iana;
 • korekta wypowiedzi Geralta o bankierze w rozmowie z Laurą;
 • korekta wypowiedzi Geralta w rozmowie z dopplerem;
 • korekty błędów we wcześniejszym tłumaczeniu;
 • korekta szablonu Ancymona na imprezie;
 • skorygowanie sposobu wyświetlania się "Walki stulecia";
 • napis dotyczący upływu czasu przy rozpoczęciu fazy Maskarada pod postacią Esterreda;
 • przywrócenie domyślnej prędkości poruszania się Laury w fazie Maskarada;
 • usunięcie znaku Heliotropu, przywrócenie znaku Aksji, nowa tablica TLK;
 • korekta błędu z sygnetem od szulera blokującym wersję odwróconą.

14.02.2020 by Adam "Fantasta" Dukszto

 • korekta opisu przedmiotu fabularnego z zadania "Kult Bestii";
 • przygotowanie dialogów i przedmiotów do wersji angielskiej, usunięcie napisów w innych językach;
 • przetłumaczono na angielski nazwy i opisy wszystkich przedmiotów i interaktywnych elementów otoczenia, nazwy lokacji, nazwy i fazy zadań, nazwy postaci, wpisy do dziennika związane z miejscami, krótkie odzywki dwóch bandytów, intro i wstępny opis przygody;
 • dodano tłumaczenie na angielski dialogów Ancymona, Laury, Sary, Iana, Efrema (bez fazy "Maskarada") i Geralta z tymi postaciami, robiąc liczne poprawki.
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.

News
Browse
News
New
Post news
Share
Related Mods
Related Games
The Witcher
The Witcher Role Playing
Related Groups
Ifrit
Ifrit Developer