Post news RSS KalenderGames

Oyunumuzun beta ve tam resim karelerin yayınlanma tarihi açıklandı...

Posted by on

Oyunumuzun bazı karelerini dün açıkladık ve yayınladık,bunu link olarak verirsek:
Indiedb.com adresindende bakabilirsiniz bu kareler oyunun başlangıcı ve resimlerimizin hepside değil işte tüm kareler ve beta sürümü tam 1ay sonra inşallah yayınlayacağız. Saygılarımla: KalenderGames Unreal Development Kit

Comments
brx_53
brx_53 - - 5 comments

Umarım oyunumuz bir ay güzel bir oyun olur ve inşallah yıldız gibi parlarız

Reply Good karma Bad karma+1 vote
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.