Post news RSS Hungarian Flavor v.4.6.0

I apologize to everyone for the delay in appearance, the new version will be released soon. Release date: very soon..... Mindenkitől elnézést kérek a megjelenés csúszása miatt,az új verzió hamarosan kiadásra kerül. Megjelenési dátum: nagyon hamar.....

Posted by on

I apologize to everyone for the delay in appearance, the new version will be released soon. Release date: very soon.....

Mindenkitől elnézést kérek a megjelenés csúszása miatt,az új verzió hamarosan kiadásra kerül. Megjelenési dátum: nagyon hamar.....

Az új fókusz/New focus tree

Democratic/Kommunist

20200520220240 1

20200520220302 1

Revizionist

20200520220324 1

20200520220333 1

Industry and other

20200520220404 1

20200520220419 1

Comments
CptIstvanofArdeal
CptIstvanofArdeal

Hurrá hírek egy új verzióról na végre vártam már mint a messiást

Reply Good karma Bad karma+1 vote
maxwelltornado
maxwelltornado

>Francia címer
>Galícia garanciáért
>Cseh Trializmus
>Római Protokollok/Lengyel szövetség
>VKF-2

Az a Francia címer érdekes lehet.

Reply Good karma Bad karma+1 vote
CptIstvanofArdeal
CptIstvanofArdeal

A Szálasi fánál az egyik fókkusz nevét ki kéne javítanni a United Lands Hungariát kénne átnevezni mondjuk ezzekre United States of Hungaria vagy The United Lands of Hungaria vagy Magyaria szerintem ezzek picit jobban hangzanának angolul.

Reply Good karma Bad karma+1 vote
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.