Post news RSS Gta mod mis on huvitav ja natuke gruppist :D

ma mõtlesin et see mod on lahe ja see tuleb varsti välja et vaadake seda modi ;D Pealekauba räägin endast ja mis siin grupis teeme :D

Posted by on

Ok siis et see mod peaks olema varsti väljas :D
Ma Loodan et modis pole enam bugge nagu enne oli mis ajasid närvi.
Kuna see mod on knight rideri sarja järgi siis ei pruugi see paljudele meeldida aga mulle meeldib kuidas see on üles ehitatud :D

Lisaks ma tegin selle grupi mõni kuud tagasi ja arvasin et selle tegemine oli suur viga et keegi ei liitu kuid praegu vaadates on grupp liikmeid kogund ja loodan et veel eestlasi liitub.
Keda huvitab millega ma tegelen siis uurige mu youtube kontot Lollkoll1.
Ma teen seal videosi mängude kohta nagu GTASA, Hero Online, Colin Macrae jne...

Link Mu youtube kontole Youtube.com
Külastage ja subscribige :D

Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.