Post news RSS FPS Terminator - szeptemberi helyzetjelentés

Újabb hírek az Fps Terminator-al kapcsolatban!

Posted by on


Az Fps Terminator alfája kb. 2 hónappal ezelőtt jött ki. Számos visszajelzés érkezett a készítőkhöz. A legtöbb sajnos negatív visszajelzés volt, de jogos! Az alfa teli volt bugokkal, sokaknak nem is működött. Erre persze a fejlesztők reagáltak, megpróbálták őket javítani kisebb-nagyobb sikerrel.

A projektről az alfa megjelenése után nem érkezett hír. Lehet hogy már néhányan meg is ijedtek. De nem kell félni, a projekt halad, csak lassan. Sajnos a suli-időszak a fejlesztőkre is kihatott, és jelentősen lecsökkentette a munkára szánt idejüket. Ez nem azt jelenti hogy leállt a projekt! Igen haladnak a munkálatok, erről a 2 új videó is tanúskodik.

videók és továbbiak itt: Modzone.web4.hu

Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.