Post news RSS Dawn of Play

Na sceni se je pojavil nov slovenski razvijalec špilov Dawn of Play.

Posted by on

Kako, da za Dawn of Play še nisem slišal mi ni najbolj jasno pa vendar... V tekoči številki Jokerja se je pojavil opis igre Monkey Labour ter kratek intervju z slovenskimi avtorji te igre Dawn of Play (v njihovih vrstah je tudi bivši jokerjev pisec Retro).Kakor gre razumeti iz dotičnega intervjuja je DoP slovenska skupina treh razvijalcev, ki razvijajo igre za iOS v prihodnosti pa se nadejajo indiejanskega vpada na Xbox Live. Doslej so dali vkup 3 špile za iOS in sicer:
Monkey Labour(le-ta je bila deležna prav solidnih opisov) ter Twinoo (+odvrtek ValenTwinoo). Če imate kakšnega izmed iGizmov (iPhone, iPad, iPod) bi bilo silno patriotsko, da si privoščite vsaj Monkey Labour in podprete razvijalce.

Comments
Guest
Guest - - 696,057 comments

This comment is currently awaiting admin approval, join now to view.

Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.