Post news RSS Alpha 2.0

--AoG Alpha 2.0 Çıktı! | AoG Alpha 2.0 Released!--

Posted by on

------
-TR-
------

Alpha 2.0: (Bir önceki versiyon 1.7)

Geliştirlenler - Değiştirilenler:
- Bütün menziller ve görüş alanları kısaltıldı.
- Ünitelerin kademeleri arasındaki farklar azaltıldı.
- Rütbe sistemi eklendi. (Ünitelere rütbe verirken herhangi bir kısıtlama yoktur.)
- Ünitelerde tier 2 bir araştırma yapmadan kullanılabilir.
- Artık enerji santralleri başka enerji santrallerinin kapsama alanı içine yapılabilir.
- "Bloom" efekti eklendi.
- Haritada görünmeyen yerler daha karanlık hale getirildi.
- Ana sunucu sistemi yapıldı. Artık oyuncular Multiplayer->Join menülerini kullanarak oyun arayıp, bağlanabilir.
- Çok oyunculu mod için AI desteği yapıldı.
- Harita seçme sistemi yapıldı. Birden fazla AI desteği yapıldı.
- "Loading" ekranına yüklenme durumu bilgisi eklendi.
- Minimap ikonları değiştirildi.
- Haritalar güncellendi.
- Yeni parçacık efekt sistemi eklendi.
- Çok oyunculu mod için harita seçme sistemi eklendi.


------
-EN-
------

Alpha 2.0 (Previous version is 1.7)

Changes:
- All firing ranges and view ranges are reduced.
- Units' tier differences have reduced.
- Rank system added. (When you ranking up your units there is not any total or max tier restriction.)
- Powerplant can now be built in the others' power radius.
- Tier 2 is now usable without any researches.
- "Bloom" effect added.
- Fog of war is now darker.
- Main server system implemented. Players can find & join hosted games with using Join menu.
- AI support for multiplayer.
- Map selection system for both skirmish and multiplayer.
- Information about loading progress have been added to loading screen.
- Minimap improved.
- Maps have been updated.
- New particle effect system implemented.


You can submit your crash reports via this page:
bitbucket.org/aPieceOfCode/ogengine/issues

To download the game follow this link:
Drive.google.com

Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.