Wiele tygodni mineło odkąd opuściłes rodzinne strony i wypłynąłes w morze jako królewski żolnierz. Walczyłes w kilku zwycięskich bitwach. Niestety ostatnio sprawy nie potoczyły się dobrze i wasz statek został zaatakowany przez flotę orków. A ty Trafiony odłamkiem wypadłes do wody. Teraz musisz przetrwać na nowym lądzie.

Add file Readme Porady
Filename
Readme_Porady.doc
Category
Guides
Uploader
TheIronCount
Added
Size
0.39kb (402 bytes)
Downloads
31 (1 today)
MD5 Hash
e0bc0b1f7bd6b8a37abe13a586a8c9d0
Embed Button
Embed Widget
Description

Kilka istotnych porad na temat rozgrywki. Przeczytaj to.

Preview
Readme Porady
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.

Follow Profile
Icon
Gothic II - The Night of the Raven
Developer
GrimAnvilTeam
Contact
Send Message
Release date
Mod watch
Follow
File
Browse
Files
New
Add file
Share
Related Games
Related Groups
GrimAnvilTeam
GrimAnvilTeam Developer
Tags