-Opis- Przetłumaczyłem wszystkie talenty i nowe teksty napisane przez Flasha, już nie musiecie grać po angielsku. Tak, nie ma za co. :P -Wersja 1.1- Poprawione błędy językowe, interpunkcyjne i ortograficzne. Przetłumaczyłem także receptury i opisy eliksirów. -Wersja 1.2- Wykonana dla Full Combat Rebalance 2 1.1 Dodana kopia pliku pl0.w2strings -Credits- Mod wykonany oczywiście przez genialnego pracownika CDPR, Flasha! Dziękujemy!

Add file Report Spolszczenie FCR2 v1.1 Polish Language Pack
Filename
FCR2_Spolszczenie.zip
Category
Patch
Uploader
Rustine
Added
Size
10.91mb (11,439,207 bytes)
Downloads
1,847 (1 today)
MD5 Hash
81840cce0251c155c0f417c4c09c58bc
Embed Button
Embed Widget
Description

-Wersja 1.2- Wykonana dla Full Combat Rebalance 2 1.1 Dodana kopia pliku pl0.w2strings

Preview
Spolszczenie FCR2 v1.1 Polish Language Pack
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.

Follow Report Profile
Icon
The Witcher 2: Assassins of Kings
Creator
Rustine
Contact
Send Message
Release date
Mod watch
Follow
File
Browse
Files
New
Add file
Report
Report
Share
Related Games