[PL] Jesteśmy zwykłą grupą tworzącą mody i nie różnimy się niczym szczególnym. Z racji tego że nie ma tu zbyt dużo polskich grup stwierdziliśmy że możemy założyć naszą własną. I tak oto jesteśmy! Na razie pracujemy nad modem do gry Half Life 2 pod tytułem "Paranoia Lost Mind". W modzie wcielamy się w postać członka Specnazu który ma za zadanie wyeliminować zagrożenie w tajnym obiekcie wojskowym. Modyfikacja wyjdzie jak będzie gotowa :P. Bądzcie cierpliwi a wyjdzie szybko! [ENG] We are a simple group, who are making mods, and no different to anything in particular. Due to the fact that there is not a lot of Polish groups, we found that we can create our own. And so here we are! For the moment we are working on the mod to the game Half Life 2 titled "Paranoia Lost Mind". The mod takes on the form member of spetsnaz which aims to eliminate the threat in a secret military facility. Modification will be ready to play when it came out :P. Be patient so it came out soon!

Report RSS First appearance!

Our mod just came on www.moddb.com but it was made a 1 year earlier so progress is pretty big.

Posted by on

Modification is inspired by orginal mod for Half Life 1 titled Paranoia. Well our mod is not exactly Paranoia in Source but something different. We are making this modification in tribute of orginal Paranoia Team and their modification. We are glad that we can make something own for us and for you people.

Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.

Follow Report Profile
Icon
Half-Life 2
Developer
P.R.O. Team
Contact
Send Message
Release date
Mod watch
Follow
News
Tags
Progress
Browse
News
Report
Report
Share
Related Games
Half-Life 2
Half-Life 2 First Person Shooter
Related Groups
P.R.O. Team
P.R.O. Team Developer & Publisher