Banda Quentina to modyfikacja opowiadająca o najtwardszych bandziorach w Kolonii. Bezimienny może stanąć po ich stronie i zacząć działać na niekorzyść Starego Obozu jako bandyta. Ponadto modyfikacja podkręca poziom trudności i oferuje wiele pobocznych zadań także dla innych obozów.

Add media RSS Gothc Obóz Bandytów
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.

Description

Video przedstawia Obóz Bandytów w modyfikacji.

Details
Date
Duration
Size
1280×720
Filename
gothic-edycja-rozszerzona-obz-bandytw.mp4
Options
URL
Embed
Share
New
Add media
Feed
RSS