ENGLISH

King of Beggars: 10th anniversary Trailer

The King of Beggars is a humorous adventure that loosely interprets the world presented in The Witcher games and books.

On his way to the capital of Temeria, Geralt is approached by an old beggar. The woman insists that the witcher meet the King of Beggars of Vizim and help him protect his subjects from mysterious attacks.

Who are the sinister twin brothers Pac and Man? What is the purpose of the ancient Gem of Noelemach? Will the Cook get the spice for his soup? And above all - what does the Bokhai Ksum, the so-called imaginator, have to do with all this? Perhaps you can find answers to these questions in this adventure.

The gameplay in King of Beggars provides around three hours of fun, consisting of:

 • main plot full of spectacular fights, as well as investigation and exploration quests,
 • side quests, introducing the stories of extraordinary characters who fill the adventure at every turn,
 • three ways to reach one of the two endings,
 • lots of impressive cutscenes,
 • constant comedy and countless pop culture references!

On the 10th anniversary of the adventure's premiere, we are releasing a new version with bug fixes, new cutscenes and an English language version (subtitles only). Along with the adventure, you will also download a guide with a complete walkthrough.

This story does not end with the King of Beggars’ finale. If you want to know the further fate of the heroes met in the adventure, check out the series Bokhai Ksum: Origins and Bokhai Ksum: Nemesis on our YouTube channel!

POLSKI

Król Żebraków: 10-lecie Trailer

Król Żebraków to humorystyczna przygoda, która luźno podchodzi do realiów świata Wiedźmina.

Na drodze do stolicy Temerii Geralt zostaje zaczepiony przez starą żebraczkę. Kobieta nalega, aby wiedźmin spotkał się z wyzimskim Królem Żebraków i pomógł mu obronić jego poddanych przed tajemniczymi atakami.

Kim są złowieszczy bracia bliźniacy Pac i Man? Do czego służy starożytny Klejnot Noelemaku? Czy Kucharz zdobędzie przyprawę do swojej zupy? A przede wszystkim - co wspólnego ma z tym wszystkim imaginat Bukaj Ksum? Być może uda Ci się znaleźć odpowiedzi na te pytania.

Rozgrywka w Królu Żebraków zapewnia około trzech godzin zabawy, na które składają się:

 • główny wątek pełen widowiskowych walk oraz zadań detektywistycznych i eksploracyjnych,
 • zadania poboczne, przybliżające historie nietuzinkowych postaci, które wypełniają przygodę na każdym kroku,
 • trzy sposoby na dotarcie do jednego z dwóch przewidzianych zakończeń fabuły,
 • mnóstwo imponujących przerywników filmowych,
 • nieustanny humor i niezliczone nawiązania popkulturowe!

W 10. rocznicę wydania przygody udostępniamy jej nową wersję, zawierającą poprawki błędów, nowe cutsceny oraz angielską wersję językową. Wraz z przygodą ściągniesz też poradnik z kompletnym opisem jej przejścia.

Historia nie kończy się na Królu Żebraków. Jeśli chcesz poznać dalsze losy bohaterów poznanych w przygodzie, sprawdź serie Bukaj Ksum: Początek i Bukaj Ksum: Nemezis na naszym kanale YouTube!

 • View media
 • View media
 • View media
 • View media
 • View media
 • View media
Embed Buttons

To promote King of Beggars / Król Żebraków and grow its popularity (top mods), use the embed code provided on your homepage, blog, forums and elsewhere you desire. Or try our widget.

King of Beggars / Król Żebraków
King of Beggars / Król Żebraków
King of Beggars / Król Żebraków
Post article Articles

No articles were found matching the criteria specified. We suggest you try the article list with no filter applied, to browse all available. Post article and help us achieve our mission of showcasing the best content from all developers. Join now to share your own content, we welcome creators and consumers alike and look forward to your comments.

Add file RSS Files
King of Beggars: 10th anniversary

King of Beggars: 10th anniversary

Full Version

EN/PL On the 10th anniversary of the adventure's premiere, we are releasing a new version with bug fixes, new cutscenes and an English language version...

Król Żebraków

Król Żebraków

Full Version

ENG Adventure to The Witcher. Only Polish version! I recommended download King of Beggars: 10th Anniversary which contains english version and includes...

Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.

You may also like
Scabbard Mod

Scabbard Mod

Role Playing

One of the most long-awaited mods restores the highly desired scabbards. This mod adds 17 scabbard models to all swords. Additionally, a new sword with...

The Witcher: Inferno Edition

The Witcher: Inferno Edition

Role Playing

This is a complete user interface visual overhaul for the RPG game "The Witcher". It also includes many other improvements/alternatives which all fully...

Masquerade

Masquerade

Role Playing

The Masquerade is a detective adventure, with many evocative references to the film noir genre. The main pivot of our adventure is a murder and the resulting...

The Wildcat Potion

The Wildcat Potion

Role Playing

The modification adds the Wildcat potion to the game "The Witcher". The potion significantly increases vitality regeneration and provides new tactical...

The Doppler's Essence

The Doppler's Essence

Role Playing

This mod allows player to switch character model to any of 176 models available in game. After mod's installation player will be given a quest item called...

The Crossroads

The Crossroads

Role Playing

When Geralt’s mare, Roach, dies in the course of a long journey, the witcher has no choice but to rest at the Crossroads village. It quickly turns out...

Follow Profile
Icon
The Witcher
Creator
Contact
Send Message
Release date
Mod watch
Follow
Share
Community Rating

Average

-

0 votes submitted.

You Say

-

Ratings closed.

Style
Genre
Role Playing
Theme
Fantasy
Players
Single Player
Statistics
Last Update
Watchers
17 members
Files
2