The new standalone mod, with over 60 multiplayer maps and 2 single player campaigns. Mod is based on the WMM IV. Links in description because OneDrive isn't support.

Add file Report Map Editor Filter 1.2.2
Filename
Map_Editor_Filter_1.2.2.exe
Category
Mapping Tool
Uploader
Michael_Wittman
Added
Size
208.93kb (213,942 bytes)
Downloads
132 (1 today)
MD5 Hash
130adba7a200ec80b71d33281bf594cb
Embed Button
Embed Widget
Description

The filter allows the use of the Swedish units. Install to your "Blitzkrieg 2 - Total Conversion" folder.

Preview
Map Editor Filter 1.2.2
Comments
woj_24
woj_24

Niewidze żadnych ikon jednostek! (I dont see any units!)
Widze zakładki lecz niema w nich jednostek (I see Bookmarks but in there not any units)

Reply Good karma Bad karma+1 vote
Michael_Wittman Author
Michael_Wittman

W Total Conversion?

Reply Good karma+2 votes
woj_24
woj_24

Tak wypakowalem filter i widzałem zakładki (w edytorze) ale nie widzałem jednostek Miałem taki sam problem z wittmanem widziałem zakladki takie jak polska, francja itp ale żadnych jednostek nie widziałem"
Yes i unpack this filter and i see bookmarks (in editor) but no units in there I have the same problem with wittman mod i saw all bookmarkas (poland, france itp) but no units

Reply Good karma Bad karma+1 vote
Michael_Wittman Author
Michael_Wittman

Ale ten filtr dodaje tylko zakładki Szwecji, polskie jednostki są w zakładce GB

Reply Good karma+2 votes
woj_24
woj_24

rozumiem lecz gdy wchodze we zakładki szwecji niema tam żadnych jednostek do wyboru. A tak jeszcze z tym filtrem bk2 map editor Moddb.com po otwarciu w notatniku jest uszkodzony trzeba go poprawidz ja to zrobiłem lecz posiada tylko puste zakładki (po poprawie) jak w tym filtrze poprostu nie widać żadnych jednostek do wyboru :/ (Nielepiej przydzielić do każdej zakładki jednostki np zakładka polska i w niej polskie jednostki itd.???

Reply Good karma Bad karma+1 vote
Michael_Wittman Author
Michael_Wittman

to nie takie proste z tymi zakładkami, a ten problem sprawdze

Reply Good karma+2 votes
woj_24
woj_24

Dzięki wielkie jak trzeba bedzie to moge wysłać poprawioną wersje :) I licze na poprawe tego filtra ze szwedzkimi jednostkami (i możę w przyszłości doczekam się każdej jednostki we swojej zakładce :)

Reply Good karma Bad karma+1 vote
woj_24
woj_24

To jak do sie zrobić te zakładki? Moge podesłać zrobioną wersje zakładek (tylko jednostki trzeba poprzenosić) :) Jak coś to pisz :)

Reply Good karma Bad karma+1 vote
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.

Follow Report Profile
Icon
Blitzkrieg 2
Developer
BK2 Modders Group
Contact
Send Message
Homepage
Bk2-mp.webs.com
Release date
Mod watch
Follow
File
Browse
Files
New
Add file
Report
Report
Share
Related Games
Blitzkrieg 2
Blitzkrieg 2 Real Time Strategy
Related Groups
BK2 Modders Group
BK2 Modders Group Developer & Publisher
Tags

Map Editor Filter 1.2.2 has not been tagged yet.