Haut Page   Belgique coming soon

With this mod you can now play with Belgium, join the allies, the axis or the Soviet Union. Create your own alliance and become a master of Europe and the world. Revive old Burgundy or build a new empire. Replay the story or change it with the destiny of Belgium in your hands.

Since the very first version of the mod it has evolved into something more complete with many changes and not just for Belgium. the final goal being to make the game more immersive and with new possibilities for the so-called minor countries in the game.

VERSION 6.0.0.3 beta available.


Supported game version: 1.11.8 >>> 1.11.12

  • View media
  • View media
  • View media
  • View media
  • View media
  • View media
Post article RSS Articles

Haut Page   Belgique 005

Hi guys. The new version of the game and the new DLC have just been released. And of course, I am planning an update of the mod.
but we will have to be patient, very patient. Indeed I decided to start again on a new project, why just settle for an update when we can do something more fun?

6.0.0.0 beta update:

new belgian tree version

A new ideology: National Bolshevism

national bolchevism groupNational-Bolshevism (NB) or national-bolshevism (often referred to as "red-brown") is a political tendency combining elements of nationalism and communism. Born in Germany in the interwar period, it exists today mainly as the left wing of the revolutionary nationalist current, although this ideology is considered to be a variant of far-right oriented communism by its supporters.

6.0.0.1 beta update:

Added:
- Focus tree for Denmark
- Political leaders, advisors and generals for Denmark
- A new French political leader for national-bolshevik ideology (new political party)
- Events
- Flags
- Added language: German

Modified:
- France and Denmark: history and characters document
- Some base game events
- Event triggers
- Effects of certain ideas.
- More historical AI for Belgium

Fixed:
- Some minor bugs
- Translation errors


Update 6.0.0.2:

Modified:

- France: ideas file, character file,history file
- Italy: ideas file, character file,history file
- NDefines:

NDefines.NGame.START_DATE = "1936.1.1.12"
NDefines.NGame.END_DATE = "1954.1.1.1"
NDefines.NMilitary.MAX_ARMY_EXPERIENCE = 750 -add 250
NDefines.NMilitary.MAX_NAVY_EXPERIENCE = 750 -add 250
NDefines.NMilitary.MAX_AIR_EXPERIENCE = 750 -add 250
NDefines.NCountry.BASE_MAX_COMMAND_POWER = 300.0 -add 100
NDefines.NMilitary.BASE_CAPTURE_EQUIPMENT_RATIO = 0.20 -add 20%
NDefines.NProduction.ANNEX_FIELD_EQUIPMENT_RATIO = 0.30 -add 5%
NDefines.NProduction.ANNEX_FUEL_RATIO = 0.30 -add 5%
NDefines.NProduction.ANNEX_CONVOYS_RATIO = 0.20 -add 5%
NDefines.NProduction.CAPITULATE_STOCKPILES_RATIO = 0.60 -add 10%
NDefines.NProduction.CAPITULATE_FUEL_RATIO = 0.60 -add 10%

- on_action: on_monthly_BEL

Added:

- France: a political adviser with the convinced monarchist trait
- Italy: a political adviser with the convinced monarchist trait
- Italy: new political leader and advisor for national-bolchevism
- Italy: new materiel manufacturer Alfa Romeo, motor manufacturer
- Belgium:new communist leader
- Belgium: 2 new event
- Belgium: a new decision to make peace with France under certain conditions.
- New non-aligned sub-ideology: national integralism (ideology of Charles Maurras)
- flags

Fixed:

- Some errors or inconsistencies in the Belgian focus tree.
- If the AI chooses to request an armistice, it will preferably do so with the human player.
- portrait for generic national-bolshevik leader
- incorrect location for the portraits folder
- scripted localization error
- scripted effects error
- localization error

Bonus:
- New logo game


Update 6.0.0.3:

Modified:
- GFX files

Fixed:
- Some errors or inconsistencies in the Belgian focus tree.
- Translation errors

Added:
- Sweden: ideas file,character file,history file, focus tree
- Sweden: historical and alternative leaders
- GFX files

Bonus:
- New logo game ( one more)

Hearts of Iron IV: By Blood Alone Announced; 5 More Tactical Hearts of Iron Mods

Hearts of Iron IV: By Blood Alone Announced; 5 More Tactical Hearts of Iron Mods

Feature 9 comments

Another expansion is coming soonfor Hearts of Iron IV, so here's five more mods to welcome you back!

Add file RSS Files
BWM 6.0.0.3 beta

BWM 6.0.0.3 beta

Full Version

Supported game version: 1.11.8 >>> 1.11.12 MOD version 6.0.0.3 beta.

Belgium a world major "Armistice"

Belgium a world major "Armistice"

Full Version

Special edition "Armistice" Supported game version: 1.10.2 >>>1.10.8.

Belgium a world major 5.1.1

Belgium a world major 5.1.1

Full Version

Mod version: 5.1.1 Supported game version: 1.9.1/1.9.2/1.9.3 Good game everyone.

Comments  (0 - 10 of 53)
roostbrood
roostbrood

Wauw... Wat een fantastische mod...

Ik ben langs de Authoritarian pad gegaan (Keep van Zeeland --> Ultimatum against the Netherlands).
Nadat ik Nederland en Luxemburg had, samen met de Allies (in hun faction) het Duitse Rijk verslagen. Nadat dat gebeurt was hadden ze me blijkbaar niet meer nodig en hebben ze mij uit hun factie gezet... En direct daarna aanbieding van de Comintern gekregen dat ik met veel plezier heb aangenomen. :)
Daarna nog snel Italië kapotgemaakt en weg was de Axis.

Oorlog met Frankrijk gedaan, gewonnen.
Naval Invade op Groot-Brittanië, gewonnen.
'Stage a Coup' gedaan in de US, de helft van mijn troepen naar daar gestuurd en samen met Spanje en de Soviet Unie de Verenigde Staten van de kaart geveegd.
- En weg waren de Allies.

Ik was ook ineens the New Carolingian Empire en samen met die vlag was dat echt, echt wel cool.

Om maar te zeggen, ik heb 6 uur aan een stuk gespeeld omdat het zo fijn en cool was. Ik hoop dat je nog heel lang verdergaat met de development en zo'n coole stories bij vele andere landen kan toepassen.

Bedankt voor deze fantastische mod en nog veel geluk voor de toekomst.

Reply Good karma Bad karma+1 vote
primesith Creator
primesith

Hartelijk dank voor uw commentaar. De volgende update zal veel nieuwe dingen brengen. Er komt binnenkort meer content voor andere landen met gekke tijdlijnen. Sorry, mijn Nederlands is na verloop van tijd een beetje vervaagd.

Reply Good karma+1 vote
roostbrood
roostbrood

Ik kan niet wachten!!
En uw Nederlands is perfect :)

Reply Good karma Bad karma+1 vote
hahaiamwoofer
hahaiamwoofer

Hi can you make political options mod

Reply Good karma Bad karma+1 vote
primesith Creator
primesith Reply Good karma+1 vote
LemmingAid
LemmingAid

Nice mod

Reply Good karma Bad karma+3 votes
primesith Creator
primesith

Easter Monday new version, 1.9.1 compatible.....

Reply Good karma+1 vote
Guest
Guest

Hey,

Al even geleden, Enig idee wanneer de nieuwe update er komt? of wacht je op de nieuwe DLC? Men vraag is dus of er enig nieuws is ?

MVG Robin,

Reply Good karma Bad karma+1 vote
primesith Creator
primesith

Hallo, ik geloof dat de nieuwe versie van de mod enkele dagen na de release van de nieuwe DLC online zal zijn. Ik wil graag nieuwe politieke mogelijkheden bieden, vooral als de speler voor alternatieve geschiedenis kiest. Tot gauw.

Reply Good karma+2 votes
robie96
robie96

Was ik dus, stond uitgelogd

Reply Good karma Bad karma+1 vote
Guest
Guest

This comment is currently awaiting admin approval, join now to view.

Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.