Jest to oficjalne spolszczenie do gry Mount and Blade II Bannerlord Wszelkie prawa autorskie należą do TaleWorlds (tj. twórcy m&b bannerlord) Nie odpowiadam za błędy, nie zmieniam tekstu. Tłumaczenie jest i pozostanie takie, jakie oferuje twórca. Wrzucam dla graczy którzy mają wersję niższą niż e1.7.0 Jak zainstalować? Po prostu wejdź do plików lokalnych gry, i przenieś folder "Modules" na folder "Modules" aby wrzucić zawartość spolszczenia. Przed instalacją, zaleca się usunięcie pozostałości spolszczeń (jeśli takowe są) Spolszczenie powinno działać z każdą wersją, i jeśli masz tylko to spolszczenie, aktualizacje od e1.7.0 będą przebiegać już ze strony twórcy, więc w tym wypadku nie musisz już nic robić.

Post article Articles

No articles were found matching the criteria specified. We suggest you try the article list with no filter applied, to browse all available. Post article and help us achieve our mission of showcasing the best content from all developers. Join now to share your own content, we welcome creators and consumers alike and look forward to your comments.

Add file RSS Files
Bannerlord  Oficjalne spolszczenie

Bannerlord Oficjalne spolszczenie

Full Version

Jest to oficjalne spolszczenie do gry Mount and Blade II Bannerlord Wszelkie prawa autorskie należą do TaleWorlds (tj. twórcy m&b bannerlord) Nie odpowiadam...

Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.

You may also like
Fluted Helm With Faceplate

Fluted Helm With Faceplate

Role Playing

Adds Vlandian helmet. U will need a way to acces the helms via a other mod like royal armoury (it says outdated but work great) or lowering the cost of...

Mount and Blade:Third Crusade

Mount and Blade:Third Crusade

Role Playing

A mod for Mount and Blade 2 Bannerlord that will be set during the Third Crusade. It will provide an immersive and historically accurate experience but...

The Old Gods

The Old Gods

Role Playing

The Olds Gods is a planned total conversion mod for Mount & Blade II: Bannerlord that will bring the world of the Vikings into the game.

Friendly Lords

Friendly Lords

Role Playing

This mod makes the NPCs more interesting with complex social behaviour.

Realm of Thrones

Realm of Thrones

Role Playing

Early Access total conversion mod of the Game of Thrones universe that spans from north of the Wall to the Great Grass Sea.

vlandian helm with visor

vlandian helm with visor

Role Playing

adds a helm with a visor. not realy period accurate but its mount and blade so meh people just want that sexy metal. 3 variations one engraved one not...

Tags