โยว่ เรามีนามที่ทุกคนเรียกขานกันว่า โล่ เราเป็นคนขี้อายนิดๆ ไม่ค่อยคุยกับใครเค้ารู้เรื่อง เราเป็นคนเป็นห่วงคนอื่นบ่อยๆโดยไม่มีสาเหตุถึงจะไม่รู้จักหรือพึ่งรู้จักเราก็จะปฎิบัติเหมือนคนสำคัญของเราเลย แต่เราไม่มีแฟนนะเรานิสัยดีเฉยๆ ^ ^

My Blogs

No blogs were found matching the criteria specified. We suggest you try the blog list with no filter applied, to browse all available. Join now to share your own content, we welcome creators and consumers alike and look forward to your comments.

Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.

Level
40%
Newbie
1
Avatar
Avatar
Last Online
Country
Thailand 🇹🇭
Gender
Male
Friends
Become friends
Member watch
Follow
Statistics
Rank
264,881 of 665,929
Visitors
42 (1 today)
Time Online
5 hours
Activity Points
4
Comments
2
Site visits
1,077
Contact
Contact
Send Message