Smokin Smokin Weed!!!

My Blogs

No blogs were found matching the criteria specified. We suggest you try the blog list with no filter applied, to browse all available. Join now to share your own content, we welcome creators and consumers alike and look forward to your comments.

Comments
OkeiDo
OkeiDo

Det förslaget har kommit upp många gånger och det var något vi tänkte göra när vi först testade infection innan det släpptes men vi bestämde oss för att skippa alla former av anti virus. Infection på default är bara 10% per slag från Whitey och vi baserar allt vi gör efter default settings så infektioner är inte så jätte vanliga på default och därför tycker vi inte att det ska finnas några anti virus.

Är inte en helt dum tanke dock! Förresten, bor du i Stockholm? Vi tänkte eventuellt ha ett Stockholm ZPS Lan på något internet café i början av Juni, måste bara få ihop lite folk (vi har typ 4 pers hittils).

Reply Good karma Bad karma+1 vote
OkeiDo
OkeiDo

På Zombiepanic forumet så finns det en "Ideas & Suggestions" sektion där man kan posta idéer och förslag men det är inte ofta som vi använder oss av det som föreslås så vidare det inte är något smått och viktigt. Vi kan däremot få inspiration från vissa förslag och göra liknande saker etc.

Men jo du kan berätta vad du har så får vi se.

Reply Good karma Bad karma+1 vote
OkeiDo
OkeiDo

Självklart! :)

Reply Good karma Bad karma+1 vote
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.

Level
Avatar
Avatar
Last Online
Gender
Male
Friends
Become friends
Member watch
Follow
Statistics
Rank
52,759 of 738,903
Visitors
1,800 (1 today)
Time Online
1 day
Activity Points
71
Comments
22
Site visits
438
Contact
Contact
Send Message
Friends
johnlate
johnlate Online