Bine ati venit ! For romanians in Romania , for romanians everywhere in the world or for non-romanians that love or live in Romania welcome ! Bine ati venit !

  • View media
  • View media
  • View media
  • View media
  • View media
  • View media
Add media RSS Echipa Mortii - Romanian Death Squad Song
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.

Description

The Iron Guard had many death squads, and this is a tribute to them.

Lyrics:

Suntem echipa morţii,
Din Moldova azi venim
Aruncat e zarul sorţii
Ori învingem, ori murim.

Purtăm cu noi stindardul
Unei sfinte noi credinţi,
Pe el este scris cu sânge
Fapte mari şi biruinţi.

E jale multă în ţară
Că străinul e stăpân,
Cerşetor la el acasă
A ajuns bietul român.

De aceea azi la luptă
Noi pornit-am să scăpam,
Patria de toţi tâlharii
Cinstea iar s-o întronăm.

În rând cu Căpitanul
Bucuroşi ne vom jertfi,
Peste leşurile duşmane
Ţara nouă vom clădi!

Cu zâmbetul pe buze,
Moartea-n faţă o privim
Că suntem echipa morţii
Ori învingem, ori murim!

Details
Date
Duration
Size
1280×720
Filename
echipa-mortii-romanian-death-squad-song.mp4
Options
URL
Embed
Share
New
Add media
Feed
RSS