Poland is a country in Central Europe, bordered by Germany to the west; the Czech Republic and Slovakia to the south; Ukraine, Belarus and Lithuania to the east; and the Baltic Sea and Kaliningrad Oblast, a Russian exclave, to the north. Poland is also a member of the European Union, NATO, United Nations, World Trade Organization, and the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Forum Thread
  Posts  
NEP poszukiwany skrypter (Groups : Poland : Forum : Poszukiwani : NEP poszukiwany skrypter) Locked
Thread Options
Jan 14 2011 Anchor

Pracujemy nad modem Earth 2160 założyliśmy wątek na mod DB Mod nazywea się NEP- NEP-(New Earth Project projekt). Jest bardzo zawansowany brakuje nam do szczęścia dobrego AI i skryptera jeśli ktoś zna się dobrze na skryptach niech napisze do ltemplar1@tlen.pl za wszelką pomoc będziemy bardzo wdzięczni.

Jan 15 2011 Anchor

To forum jest dosyć mało aktywne i ciężko wam będzie znaleźć kogoś takiego. Spróbujcie poprosić o pomoc również w innych miejscach, także napiszcie info na stronie swojego projektu (o ile jeszcze tego nie zrobiliście).

Tal czy siak to życzę powodzenia.

--

Diablo 1 Mod - The Awakening
Diablo 1 Hellfire - Kronika
Path of Exile - Darmowa gra Action RPG

Reply to thread
click to sign in and post

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.