Poland is a country in Central Europe, bordered by Germany to the west; the Czech Republic and Slovakia to the south; Ukraine, Belarus and Lithuania to the east; and the Baltic Sea and Kaliningrad Oblast, a Russian exclave, to the north. Poland is also a member of the European Union, NATO, United Nations, World Trade Organization, and the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Forum Thread
  Posts  
Faces of War :Bitwa o Falaise (Groups : Poland : Forum : Poszukiwani : Faces of War :Bitwa o Falaise) Locked
Thread Options
Dec 3 2010 Anchor

W związku ,iż społeczność FoWa od pół roku z niecierpliwością czeka na nowego moda zająłem się tworzeniem Moda Bitwa o Falaise. Ma się on składać 3 misji (wcielamy się w dowódcę Polskiej 1szej Dywizji pancernej) , jednak nie jestem najlepszy w posługiwaniu się edytorem. Pierwsze 2 mapy są gotowe i wstawiłem jednostki , ale wolę się nie zabierać za takie rzeczy jak POGODA , SKRYPTY, CELE , TEKSTY ŻOŁNIERZY , MGŁA WOJNY, CHECKPOINTY ITP. Dletego wolę to pozostawić zawodowcom. Czy jest ktoś chętny by pomóc? Niech napisze mi (konto Thompson.pl).

Reply to thread
click to sign in and post

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.