Group for all Czechs or people who like Czech Republic.

  • View media
  • View media
  • View media
  • View media
  • View media
  • View media
Add media Report RSS Pomoc je na cestě... (view original)
Pomoc je na cestě...
embed
share
view previous next
Share Image
Share on Facebook Tweet Email a friend
Embed Image
Comments
CommanderDef Author
CommanderDef

Národní divadlo uvádí nově nastudovanou Vltavu. Vstup zdarma.
- Stavba tunelu Blanka je v plném proudu.
- Sudetští Němci se radují z navráceného majetku, který je jim posílám po Labi do Německa.
- Prezident republiky pověřil náčelníka hlavního štábu nalezením vhodného kandidáta pro pozici viceadmirála linek MHD za účelem obnovení plynulosti provozu metra.
- Stavba největšího aquaparku ve střední Evropě s rekordním tobogánem Staroměstská-Želivského zahájena.
- Magistrát města Prahy odhlasoval zrušení městské policie. Nahradí ji Pobřežní hlídka.
- Neukázněným řidičům, kteří špatně parkují v oblasti Karlína, bude policie udělovat místo botiček kotvičky.
- Zprávy pro vodáky: „Všechny západočeské silnice jsou sjízdné!”

Pražské metro je připraveno. K vlakovým soupravám jsou již namontovány lodní šrouby. Již téměř všichni strojvedoucí složili kapitánské zkoušky. Staniční personál nafasoval šnorchly a vlakový dispečer se do vysílaček začal hlásit jako admirál. Průběh akce brzdí jen Magistrát hl.m. Prahy, který již několik hodin hlasuje o tom, jestli mají na šnorchl nárok všichni cestující, nebo jen ti, co mají na opencard nahranou příslušnou aplikaci.

Reply Good karma+3 votes
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.

Description

Mimochodem, hned jak jsem to slyšel tak jsem si dělal srandu z toho že v tom budou stát...

Přikládám i dokumentární video: Facebook.com

Details
Date
Size
922×960
Options
URL
Embed
Embed Thumb
Share
New
Add media
Feed
RSS
Report
Report