Mount and Blade: Warband is the first sequel for the action role-playing video game Mount and Blade. First announced in January 2009, the game was developed by TaleWorlds and was published by Paradox Interactive on March 30, 2010. Warband expands on the original game by introducing a sixth faction, increasing the political options, allowing players to start their own faction, and incorporating multiplayer modes. Reveiws of the game were generally favourable, with the addition of multiplayer the most highly praised element.

Add file Report Revenge of the Arber against the Crusaders
Filename
Revenge_of_the_Arber_against_the_Crusaders.rar
Category
Full Version
Uploader
AlbiosElshani
Added
Size
647.51mb (678,960,044 bytes)
Downloads
134 (1 today)
MD5 Hash
7a6069a20e1e5fa0a5f6a95119de982b
Embed Button
Embed Widget
Description

Revenge of the Arber against the Crusaders Kryqëzatat ishin një radhë fushatash ushtarake zakonisht të thirrura nga Papa. Ato u zhvilluan në qindvjeçarin e 11 deri në atë të 13-in, dhe ishin Luftëra të Shenjta të Romës Katolike për rimarrjen e Jerusalemit dhe Tokës së Shenjtë (veçanërisht faltoret e Varrit të Shenjtë, dhe vendet e shoqëruara me jetën tokësore të Jezusit) nga myslimanët, por disa u drejtuan kundër shënjestrave të tjera, siç ishte Kryqëzata e Albigjinisë kundër katarëve në jug të Francës, Kryqëzata e Veriut dhe Kryqëzata e Katërt me marrjen e Kostadinopolit. Historianët kanë numëruar tetë ekspedita të mëdha; pati edhe disa të vogla, por aventureske.

Preview
Revenge of the Arber against the Crusaders
Comments
BlackTiger2710
BlackTiger2710

is the mod in English or just currently in Turkish?

Reply Good karma Bad karma+1 vote
Guest
Guest

English

Reply Good karma Bad karma+1 vote
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.

Follow Report Profile
Icon
Mount & Blade: Warband
Platforms
Windows
Developer
Taleworlds
Engine
Custom
Contact
Send Message
Homepage
Taleworlds.com
Release date
Game watch
Follow
File
Browse
Files
New
Add file
Report
Report
Share
Related Games
Mount & Blade: Warband
Mount & Blade: Warband Role Playing
Related Groups
Taleworlds
Taleworlds Developer & Publisher
Tags