Description

Służy do szybszego tworzenia własnej przeróbki Siły Korupcji, zamiast ręcznie pisać i kombinować nad tym spędzając bardzo mnóstwo czasu. Zawiera nie tylko 6 konsolowych programów do własnych przeróbek Siły Korupcji, ale także znajdziecie samouczki, listę obiektów z Empire At War Siły Korupcji, instrukcję, wiadomości, regulamin kontaktu z konpies02, historię aktualizacji i planowanych przyszłych wersji. Nadal ta wersja nie jest całkiem sprawdzana pod kątem stabilności i zawierania błędów. Będzie wciąż w rozwoju i wyeliminowaniu istniejących błędów. Więc zapraszam do testowania tej wersji i zgłaszania błędów do mnie.

Preview
Siły Korupcji - tworzenie konsolowym kreatorem 2.6 beta
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.